-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Primenjena

 

Primenjena istraživanja nam omogućuju da multidisciplinarna znanja iz osnovnih istraživanja spregnuta sa potrebama i iskustvima u praksi pretočimo u nova tehnološka rešenja, postupke i inovacije. Ova istraživanja se odvijaju u nekoliko pravaca:

 

-          Govorni signal kao dijagnostičko sredstvo u medicini,

 

Istraživanja su pokazala da govorni signal pored osnovne funkcije (prenos komunikacione poruke) u sebi nosi informacije koje mogu ukazati na psihofiziološko i emotivno stanje govornika. Koristeći ove paralingvističke parametre govora moguće je dobiti reprezentativan skup parametara koji mogu poslužiti kao dijagnostičko sredstvo. Ovo se ne odnosi samo na patologiju govora i govornih organa nego i na druge medicinske fenomene.

 

-          Identifikacija i verifikacija govornika,

-          Psihofiziološki i sociokulturološki faktori koji izazivaju poremećaje verbalne komunikacije,

-          Percepcija govora,

-          Uticaj ishrane i metaboličkih procesa na kognitivne i komunikacione potencijale čoveka.

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes