-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Društvena edukativna igra “Reci pa Steci”

Društvena – edukativna igra “Reci pa Steci” je dobitnik Prve nagrade Dobra igračka 2012, Igra razvija: percepciju, koncentraciju, pažnju,pamćenje , mišlјenja, brzinu reakcija, rezonovanje i kreativnost u rešavanju problema.  Aktivira procese spoznaje, mašte i ideje,  čime se, kombinovanjem formalnog znanja i ličnog iskustva  konstruiše novo razumevanje. 

Takođe razvija umeće planiranja, strategije odlučivanja, samokontrole, proveravanja, praćenja, samoregulacije kognitivnih i metakognitivnih strategija, kontinuirana integracija govora i akcije.Pospešuje razvoj kritičkog i kreativnog mišlјenja i  sposobnost pretraživanja optimalnog rešenja kroz razvoj optimalnih strategija odlučivanja. 

“Reci pa Steci” može se igrati individualno, u paru i grupno, čime se razvija takmičarski duh u interakciji sa samim sobom i saigračima u igri.  U oba slučaja razvija se i stiče  uvid u sopstvene mogućnosti, razvija se samoprocena, samokontrola,  samopoštovanje, samopouzdanje, poštovanje i uvid u sposobnosti saigrača.  

Ima pet načina igranja, ali u zavisnosti od mašte, moguć je  neograničen način igranja.

Namenjena je svima od 1godine do 100 godina, od progovaranja za razvoj rečnika, verbalne komunikacije, adekvatnog  ponašanja i učenja, do duboke starosti kao prevencija depresije, demencije, Alchajmerove bolesti, afazija itd. 

Može se koristiti u kućnim uslovima kao porodična igra , kao i u predškolskim, školskim i  zdravstvenim institucijama, kao i u gerijatrijskim ustanovama i domovima za smeštaj starih lica.

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes