-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

PROTOKOL Prevencija poremećaja verbalne komunikacije ponašanja i učenja dece od 0-3 godine

Rana dijagnostika smetnji u razvoju ( govorno jezičkih poremećaja, poremećaja ponašanja, učenja i socijalizacije) obezbedjuje primenu rane stimulacije i terapije, čime se preveniraju teži poremećaji i hendikepi na kasnijem uzrastu. 

Višegodišnji naučni i stručni rezultati Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora“Đorđe Kostić“ omogućili su koncipiranje i valorizaciju holističkog pristupa u prevenciji ovih poremećaja. U sistemu KSAFA(Kostićeva selektivna auditivna filtarska amplifikacija) holistički pristup podrazumeva ranu dijagnostiku primenom: biološkog seta analiza, psiholoških, govornih, senzomotornih i socioemocionalnih, elektrofizioloških, neuroloških i psihofizioloških ispitivanja u cilјu dobijanja precizne dijagnoze i koncipiranja adekvatnog plana i programa terapije primenom audiolingvističkog tretmana KSAFA-m aparatom.

Protokol je namenjen, stručnjacima različitih profesija kao što su: neonatolozi, pedijatri, logopedi,psiholozi, psihijatri, neurolozi, vaspitači, socijalni radnici, pedagozi, učitelјi i dr, kao i RODITELjIMA i svima koji treba da brinu o dečjem razvoju.

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes