-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

PROTOKOL za optimizaciju dečijih potencijala za učenje

Protokol je izraz naše odgovornosti da budemo adekvatni u vremenskom trenutaku koji nas neopozivo obavezuje na suštinske promene naše svesti i savesti u odnosu na međusobnu ogromnu povezanost nas i naše uže i šire sredine.  Imajući u vidu da biosfera razvija naš mozak, a mi izazivamo promene u biosferi, ova interakcija mora da bude osnova savremenog učenja, vaspitanja i obrazovanja budućih naraštaja. 

Pod dejstvom spolјašnje sredine - učenja, ne samo da se usvaja znanje već se istovremeno i permanentno utiče na biološko - biohemijsko stanje organizma, izazvano aktivacijom neurona na različite stimuluse. Dakle učenje deluje na sociobiološke promene kod čoveka do molekularnog nivoa.

Ove činjenice  obavezuju na podizanje svesti i temelјnu promenu stavova profesionalaca koji su direktno uklјučeni u vaspitno obrazovni rad sa decom, jer njihov pristup i komunikacija sa decom suštinski utiču na sociobiološki i psihofiziološki razvoj dece i učenika, a time ne samo na uspeh u učenju, već i na opšte zdravlјe učenika. 

Danas uglavnom u procesu obrazovanja učitelј/nastavnik i učenik podstiču i slede tipove algoritama, umesto da probude snagu mašte radoznalosti i kreativnog stvaralaštva. Savremeno obrazovanje prvenstveno mora detetu da da odgovor na pitanja: kako, šta i zašto treba nešto da uči i čemu će to njemu i njegovoj zajednici služiti u dalјem životu. To više ne može biti prost sistem predaje dobijene informacije od strane učitelјa/ nastavnika učeniku, mora se uočiti suštinska razlika između zadatka i dostignuća

Savremeni pristup dečijem razvoju, podrazumeva organizovanu brigu o svim njegovim aspektima: zdravstvenim, pedagoškim, psihološkim i defektološkim, kako populacije dece sa posebnim potrebama, tako i netipične i darovite populacije dece.

Protokol je namenjen  stručnjaci koji se bave dečijim razvojem, zdravlјem, vaspitanjem i obrazovanjem kao što su: akušeri, neonatolozi, pedijatri, vaspitači, učitelјi, nastavnici, profesori, pedagozi, psiholozi, defektolozi, kao i RODITELjI.

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes