-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Stimulator govornih organa 2012

Realizovan je Stimulator govornih organa sa kontinualnom regulacijom amplitude i frekvencije stimulacije. Time je omogućena adekvatna pomoć osobama sa motornim deficitom u oblasti govorno jezičkog razvoja. Nove funkcije koje su implementirane u uređaj su proistekle iz potreba samih korisnika u toku rada sa osobama koja imaju poremećaj verbalne komunikacije (PVK). Analizom procesa rada sa osobama kod kojih je PVK prouzrokovan i motornim deficitom govornih organa, ispitivanjem fiziologije govornih organa u toku govornog čina (prevashodno jezika) i analizom zahteva stručnjaka (defektologa) u pogledu funkcionalnosti, ergonomije i sigurnosti definisane su zahtevi koje treba da zadovolјi Stimulator govornih organa.

Obzirom da je proizvod zasnovan na primeni PIC kontrolera, realizacijom projekta je formirano inovaciono jezgro koje je sposobno da znanja i rezultate sa ovog projekta pretoči u nove proizvode.

 

 

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes