-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Saška Fatić

 

Saška Fatić

Ime i prezime: 

 Saška Fatić

Traženo zvanje: 

 istraživač saradnik

 

 

Datum kada je kandidat podneo zahtev:

 17.04.2018.

Odluka Naučnog veća o imenovanju komisije:

Sednica Naučnog veća 3/18 održana 26.04.2018.

 

 

Materijali:

 

 MOLBA

 Saška Fatic_molba za zvanje.pdf

 SAGLASNOST UNIVERZITETA

 Saska_Fatic_tema_odluka_BF.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum stavlјanja materijala na uvid javnosti:

 12.05.2018.

  • Izveštaj Komisije:

 Saška Fatic_Izveštaj Komisije za izbor u zvanje istraživac saradnik.pdf

  • Rezime:
 

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd 

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd


tel +381 11 6964110


office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes