-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

dr sci Marijana Panić

 

dr sci Marijana Panić

Ime i prezime: 

 dr sci Marijana Panić

Traženo zvanje: 

 naučni saradnik (reizbor)

 

 

Datum kada je kandidat podneo zahtev:

 20.9.2018.

Odluka Naučnog veća o imenovanju komisije:

Sednica Naučnog veća CUŽA 17/18, održana 17.10.2018. godine.

 

 

Materijali:

 

 MOLBA

Marijana_Panic.pdf

 SAGLASNOST UNIVERZITETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum stavlјanja materijala na uvid javnosti:

 

  • Izveštaj Komisije:

Izvestaj_Komisije_za_izbor_Marijane_Panic_

u_zvanje_naucni_saradnik.pdf

  • Rezime:
 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes