-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Sastav naučnog veća

R.B.

Ime, Prezime, funkcija

Zvanje

1       

Zoran M. Šarić, predsednik naučnog veća

Naučni savetnik

2       

Miško Subotić

Viši naučni saradnik

3       

Silvana Punišić

Viši naučni saradnik

4       

Slavica Maksimović

Viši naučni saradnik

5       

Ljilјana Jeličić

Naučni saradnik

6       

Tatjana Adamović Naučni saradnik

7       

Ivana Pavković

Naučni saradnik

8

Ružica Bilibajkić Naučni saradnik
     

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes