-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Laboratorija za kognitivna istraživanja

 

Laboratorija za Kognitivna istraživanja obavlja ispitivanja procesiranja govorno-jezičkih i drugih kognitivnih aktivnosti analizom kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika moždanih ritmova. Laboratorija je opremljena savremenom opremom koja saradnicima omogućava izučavanje odnosa između moždanih regija u procesima razumevanja i produkcije govorno-jezičke informacije kao i na nivou drugih kognitivnih procesa.

Primenjivost rezultata dobijenih u okviru Laboratorije ogleda se u definisanju teorijskih i praktičnih smernica za tumačenja moždanog funkcionisanja tokom složenih mentalnih funkcija.


 

U okviru laboratorije primenjuje se Neurofeedback i Biofeedback tehnike u cilju istraživanja i razvoja postupaka i procedura za rad sa decom (osobama) koja imaju poremećaj pažnje, ADD/ADHD sindrom, mucanje, autistični spektar poremećaja, poremećaje školskih veština, teškoće u učenju, sindrom hroničnog zamora, mišićne napetosti, stresa i dr. Istovremeno se primenjuju kod osoba za optimizaciju psihofiziološkog stanja u cilju vrhunskog izvođenja definisanih veština.

 

EEG protokol u ispitivanju i dijagnostici tipičnih i atipičnih razvojnih procesa

Ø  Selekcija kliničke populacije dece

Ø  Selekcija dece tipičnog psihofiziološkog razvoja

Ø  Definisanje seta stimulusa

Ø  EEG snimanje u stanju mirovanja i u definisanim periodima stimulacije

Ø  Selekcija uzoraka EEG trase

Ø  Analiza EEG signala

Ø  Kreiranje dijagnostičkih nalaza i potencijalnih programa stimulacije

Ø  Kreiranje teorijskih osnova o elektrofiziološkim korelatima govorno-jezičkog i kognitivng statusa

 

Poslednjih godina, saradnici i konsultanti Laboratorije intenzivno primenjuju EEG ispitivanja karakteristika EEG signala u procesu obrade govorno-jezičke informacije kod dece sa poremećajem verbalne komunikacije, ali i dece tipičnog psihofiziološkog razvoja. Ovakve analize obezbeđuju bolje razumevanje suštine događaja na nivou ponašanja neurofizioloških mehanizama koji leže u osnovi prijema, transformacije i odgovora na informacije u zavisnosti od uzrasta ispitanika, stanja odgovornih struktura CNS-a i vrste informacije.

Rukovodioci laboratorije:          dr Ljiljana Jeličić

Kontakt adresa:                             Centar za unapređenje životnih aktivnosti

Laboratorija za kognitivna istraživanja

Gospodar Jovanova 35, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3208550

Fax: +381 11 2624 168

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ekspertize

 

 

 

Analiza EEG signala – a) Linearne metode analize:

*spektralna snaga i koherenca u domenu 6 osnovnih moždanih ritmova (Delta: 2-5 Hz, Theta: 4-7 Hz, Alpha 1: 8-10 Hz, Alpha 2:10-12 Hz, Beta 1:13-15Hz и Beta 2:15-20);

*Event Related Spectral Perturbations (ERSPs);

*analiza izvora EEG signala primenom sLORETA (standardized Low Resolution Electromagnetic Tomography) softvera;

 

b)Nelinearne metode analize:

*fraktalna dimenzija,

* multifraktalna dimenzija,

*entropija uzorka

 

Kreiranje modela dijagnostičkih procedura i potencijalnih programa stimulacije – modelovanje postupaka dijagnostikovanja za različite patologije ima za cilj bržu i efikasniju evaluaciju kognitivnih procesa vezanih za govorno jezičku aktivnost dajući jasne smernice za modelovanje samog toka terapije i njenu kvalitativnu analizu.

 

Istraživanje elektrofizioloških korelata govorno-jezičkih i kognitivnih procesa – analiza elektrofizioloških korelata govorno-jezičkog procesiranja i drugih kognitivnih procesa omogućuje produbljivanje teorijskih osnova o moždanom funkcionisanju tokom složenih mentalnih funkcija kod kliničke populacije dece u odnosu na decu tipičnog razvoja.

 

Analiza Neurofeedback (NFB) i Biofeedback (BFB) signala-

a)     NFB tehnika omogućava registrovanje i analizu odziva CNS-a na oblik učenja samoregulacije moždanih funkcija uz pomoć povratnih informacija o tim funkcijama koje se dobijaju preko savremene elektronske tehnologije/senzora. Njime se detektuje uspešnost uvežbavanja voljnog postizanje stanja moždanih ritmova koje je potrebno za određenu aktivnost.

b)    BFB tehnika omogućava registrovanje i analizu odziva fizioloških podsistema na oblik učenja samoregulacije fizioloških funkcija uz pomoć povratnih informacija o tim funkcijama koje se dobijaju preko savremene elektronske tehnologije/senzora. Modaliteti Biofeedback-a su EMG, respiracija, periferna temperatura kože, EDR (elektrodermalni odgovor).

 

 

 

NFB i BFB primenljivi su  kod dece sa poremećajem pažnje, ADD/ADHD sindromom, mucanjem, autističnim spektrom poremećaja, poremećajem školskih veština, teškoćama u učenju, sindromom hroničnog zamora. Takođe se primenjuju i kod odraslih osoba za postizanje stanja vrhunskog izvođenja neke veštine;


Resursi laboratorije

 

Saradnici

Saradnici Laboratorije za kognitivnu neuronauku imaju značajno iskustvo u analizama elektrofizioloških korelata procesiranja govorno-jezičkih i kognitivnih sadržaja kod dece sa razvojnim govorno-jezičkim poremećajima kao i poremećajima pažnje, učenja i ponašanja. Kreiranje baze ispitane dece kao i kliničkog protokola za dijagnostiče svrhe ukazuju na potencijal koji ova laboratorija ima u budućim istraživanjima u oblasti govora, jezika, učenja i ponašanja kod dece.

Saradnici Laboratorije veoma uspešno i efikasno sarađuju sa konsultantima veoma različitih specijalnosti (elektronika, fiziologija, psihologija, defektologija, psihijatrija, pedijatrija, genetika) što omogućuje adekvatnu analizu obrađenog EEG materijala u okviru kliničke dijagnostike kao i za naučne svrhe.

 

Oprema

Savremena tehnologija odgovara zahtevima analize kvantitativnog EEG-a. EEG se registruje pomoću Nihod Kohden Corporation, EEG – 1200K Neurofax aparata. Laboratorija raspolaže velikim brojem softverskih paketa za analizu EEG signala na nivou kliničkih nalaza do onih koji se koriste u eksperimentalnim istraživačkim procedurama.  

Posebno ističemo bogatu bazu ispitane dece kao i kreiranje kliničkog protokola za dijagnostičke i istraživačke svrhe. Sve ovo je dobrim delom proisteklo iz naučno-istraživačkog rada saradnika Laboratorije na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i iz fakultetskih doktorskih programa Biološkog fakulteta, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehnickih nauka u Novom Sadu.

 

Saradnja

 

Laboratorija za kognitivnu neuronauku ima ostvarenu saradnju sa više fakulteta i laboratorija u zemlji, dok su njeni saradnici članovi međunarodnih udruženja European Federation of Neuroscience Societies (FENS) i Društva za neuronauke Srbije (DNS).   

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes