-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Laboratorija za (elektro i psiho) akustiku

Laboratorija za elektroakustiku osposobljena je za snimanje, merenje i analizu zvuka i vibracija u audio opsegu. Osnovni domeni rada laboratorije za elektroakustiku su: govor, patologija govora, identifikacija govornika, pevani glas, buka i vibracije. Dugogodišnje iskustvo i širok krug saradnika u zemlji i inostranstvu, garant su za stručnu i kvalitetnu pomoć u konsultacijama ili konkretno rešavanje raznovrsnih problema iz domena snimanja, merenja i analize audio signala.  

 

 

Servisi koje pokriva laboratorija za elektroakustiku

Ø  Snimanje govora i pevanog glasa u studijskim ili laboratorijskim uslovima

Ø  Snimanje vibracija

Ø  Snimanje buke

Ø  Analiza govora i pevanog glasa u vremenskom i spektralnom domenu

Ø  Kalibrisano merenje i spektralna analiza vibracija

Ø  Kalibrisano merenje i spektralna analiza buke

Ø  Ekspertska merenja i analiza govora, buke i vibracija

 

Dobra saradnja sa drugim laboratorijama u Beogradu, Srbiji i inostranstvu, podrazumeva kako razmenu tehničke opreme tako i formiranje ekspertskih timova za pružanje konsultacija ili konkretno rešavanje problema u oblasti govornih komunikacija, zaštite od buke i vibracija i dr.

 

Rukovodioci laboratorije:      dr Milan Vojnović, dipl. inž.

Kontakt adresa:                       Centar za unapređenje životnih aktivnosti

Laboratorija za forenzičku akustiku i fonetiku

Gospodar Jovanova 35, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2624 885

Tel: +381 62 210 381

Fax: +381 11 2624 168

                                                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SNIMANJE, MERENJE I ANALIZA GOVORA, BUKE I VIBRACIJA

 

Snimanje govora i pevanog glasa - u studijskim uslovima, ili akustički obrađenim prostorijama, u frekvencijskom području do 22050, 24000 ili 48000 Hz i bitskom rezolucijom od 16 ili 24 bita. Standardno snimanje podrazumeva stereo snimak, ali je moguće i višekanalno snimanje.

 

Snimanje vibracija - standardnim akcelerometrima firme Bruül&Kjæer, ili minijaturnim akcelerometrima firme Knowles.

 

Snimanje buke - obuhvata snimanje spoljašnje, ambijentalne, buke (komunalna buka, saobraćajna buka i sl.) i buke unutar objekata. Za snimanje se koriste kalibrisani, laboratorijski fonometri firme Bruül&Kjæer.

 

Analiza govora i pevanog glasa u vremenskom i spektralnom domenu - pomoću različitih softverskih paketa kao što su: PRAAT, KEY ELEMETRICS, MATLAB, SOUND FORGE i dr. U zavisnosti od cilja analize, mogu se definisati konkretni parametri analize: osnovna frekvencija glasa, formantne frekvencije, dugovremeni usrednjeni spektri, spektrogrami, kepstralni koeficijenti, džiter, šimer i mnogi drugi.

 

Kalibrisano merenje i spektralna analiza vibracija - za potrebe merenja i analize apsolutnog nivoa vibracija bilo da je u pitanju ubrzanje, brzina ili pomeraj merene površine.

 

Kalibrisano merenje i spektralna analiza buke - u prevenciji zaštite od buke ili kao ekspertsko merenje buke u spornim situacijama. Podrazumeva se merenje različitih kriterijuma dozvoljene doze buke i različito ponderisanje spektralnih karakteristika.

 

Ekspertska merenja i analiza govora, buke i vibracija - za potrebe forenzičke identifikacije govornika, identifikacije izvora buke, tehničke dijagnostike uređaja i mašina i sl.

 

Resursi laboratorije

 

Saradnici

Saradnici Laboratorije za elektroakustiku su istraživači iz različitih oblasti: govorne komunikacije, sistemi za poverljive razgovore, patologija govora, forenzička identifikacija govornika, buka vazduhoplova, tehnička dijagnostika mašinskih uređaja, zaštita od buke i vibracija itd.

Saradnjom sa ostalim elektroakustičkim laboratorijama proširuje se polje usluga i na područje prostorne akustike, građevinske akustike, muzike, pevanog glasa i dr.

 

Oprema

Laboratorija za elektroakustiku poseduje uređaje za kvalitetno i profesionalno snimanje zvuka i vibracija: analogne i digitalne snimače, studijske mikrofone, merne mikrofone, fonometre, akcelerometre i odgovarajuće kalibratore. Pored uređaja, laboratorija poseduje i softverske pakete za analizu akustičkih signala među kojima treba izdvojiti Multi-Speech (Model 3700), Multi-Dimensional Voice Program MDVP (Model 5105) i Disordered Voice Database and Program (Model 4337) firme Key Elemetric Corp. Pored toga, programski paket SIS II Sound Editor (firme Speech Technology Center), koji je primarno namenjen za forenzičku identifikaciju govornika, korisit se i za druge namene gde je potrebna pouzdana i robustna estimacija parametara govora. Od ostalih programskih paketa, koje poseduje Laboratorija za elektroakustiku, treba pomenuti: PRAAT, SOUND FORGE, MATLAB, i dr.

 

Saradnja

Laboratorija za elektoakustiku ima saradnju sa više fakulteta i laboratorija u zemlji. Njeni saradnici su članovi više međunarodnih udruženja kao što su EAA (European Acoustics Association), ASA (Acoustical Society of America), AES (Audio Engineering Society) i domaćih udruženja kao što su Društvo akustičara Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije.

 

 

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd 

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd


tel +381 11 6964110


office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes