-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Laboratorija za primenu IT

Delatnost Laboratorije za primenu informacionih tehnologija usmerena je na sledeće oblasti:

·        Primena informacionih i internet tehnologija

·        Primena savremene računarske tehnike u logopedskom tretmanu

·        Razvoj i primena novih dijagnostičkih postupaka zasnovanih na obradi signala

 

Primena informacionih i internet tehnologija omogućava pružanje usluga pacijentima na daljinu putem interneta, bez potrebe za neposrednim dolaskom u Ustanovu.

Primena savremene računarske tehnike u logopedskom tretmanu vezana je za pružanje logopedskih usluga u samom Centru, ali i za pružanje pojedinih usluga (kao što su testiranje sluha, edukativne aplikacije, terapeutske vežbe, …) na daljinu putem interneta.

Razvoj novih dijagnostičkih postupaka testiranja sluha i artikulacije bazira se na primeni savremenih postupaka digitalne obrade signala, vremensko-frekvencijskoj analizi, isticanju signala u realnom okruženju sa šumom i prepoznavanju oblika.

 

Rukovodilac laboratorije:          Dr Zoran Šarić, Naučni savetnik

Kontakt adresa:                         Centar za unapređenje životnih aktivnosti

Laboratorija za primenu informacionih tehnologija

Gospodar Jovanova 35, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3208 540

Fax: +381 11 2624 168

Email:  office@add-for=life.com

 

 

Resursi laboratorije

 

Saradnici

Saradnici Laboratorije za primenu informacionih tehnologija imaju dugogodišnje iskustvo realizaciji projekata iz oblasti primene informacionih i internet tehnologija. Niz realizovanih namenskih projekata iz oblasti dizajna računarkih mreža, informacionih sistema i upravljanja bazama podataka garancija su unapređenja delatnosti i efikasnijeg poslovanja ustanove. Iskustva iz oblasti računarske tehnika i digitalne obrade signala garantiju uspešnu primenu ovih tehnologija u različitim oblastima kao što su dizajn interaktinih aplikacija, obrade slike i zvuka u realnom vremenu, analiza signala i primena postupaka prepoznavanja oblika u oblasti medicinske dijagnostike.

Oprema 

DSC00038Laboratorija raspolaže savremenom računaskom opremom potrebnom za razvoj i održavanje internet aplikacija i sistema. Poseduje licencirane softvere za razvoj aplikacija u različitim programskim okruženjima. Višegodišnje iskustvo istraživačkog tima i sopstvena modularna rešenja omogučavaju da se optimalna rešenja realizuju u potrebnim vremenskim okvirima za zadate projektne zahteve. Značajna softverska osnova bazirana na sopstvenim softverskim modulima koji pokrivaju različite oblasti primene, proistekla je iz projekata finansiranih od strane Ministarsva nauke kao i projektnih zadataka u okviru saradnje sa Institutom za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.

 

Saradnja

Laboratorija za primenu informacionih tehnologija ima ostvarenu saradnju sa više fakulteta i laboratorija u zemlji kao što su Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Računarski fakultet Univerziteta Union, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Institut Mihajlo Pupin u Beogradu. Saradnici laboratorije su aktivni učesnici na mnogim međunarodnim i domaćim skupovima. Naučni rezultati se publikuju u vrhunskim časopisima iz oblasti računarske tehnike, obrade signala kao i iz oblasti interdisciplinarnih nauka.

 

 

 

 

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes