-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Laboratorija za forenzičku akustiku i fonetiku

Laboratorija za Forenzičku Akustiku i Fonetiku obavlja objektivne naučne analize snimaka načinjenih savremenim audio i video tehnologijama. Opremom i saradnicima Laboratorija je u mogućnosti da odgovori širokoj lepezi potreba i zahteva za identifikacijama, profilisanju i analizama snimljenog dokaznog materijala.

 

 

Servisi u forenzičkoj analizi snimljenog dokaznog materijala i ekspertsko svedočenje

Ø  Forenzička identifikacija govornika

Ø  Profilisanje govornika

Ø  Lingvistička analiza govornog diskursa

Ø  Voice line up“ – identifikacija

Ø  Transkripcija snimaka

Ø  Autentifikacija snimaka

Ø  Poboljšanje kvaliteta snimaka

Ø  Analiza akustike ambijenta

Ø  Analiza video materijala

Saradnici i konsultanti Laboratorije imaju dugogodišnje iskustvo u forenzičkim analizama ove vrste za potrebe prvenstveno pravosuđa Republike Srbije. Ali, s obzirom na jezičku dimenziju ekspertiza, one su rađene i rade se za celo podneblje južnoslovenskih jezika.

 

Rukovodioci laboratorije:          prof. dr Slobodan Jovičić

   dr Milan Vojnović

Kontakt adresa:                    Centar za unapređenje životnih aktivnosti

Laboratorija za forenzičku akustiku i fonetiku

Gospodar Jovanova 35, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2624 885

Fax: +381 11 2624 168

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EkspertizE

Forenzička identifikacija govornika – postupak poređenja glasa na spornom snimku sa glasom na nespornom snimku u cilju utvrđivanja identiteta govornika.

Profilisanje govornika – multidimenzionalna karakterizacija osobe na bazi raspoloživog snimka.

Lingvistička analiza govornog diskursa – karakterizacija govornika u lingvističkom domenu na bazi govornog diskursa.

Voice line up“ – identifikacija – izvođenje auditivne „parade glasova“ u cilju identifikovanja osobe na bazi glasa.

Transkripcija snimaka – Izrada sertifikovanih transkripata za sudske potrebe, posebno kod snimaka lošeg kvaliteta i dekodovanje dijaloga.

Autentifikacija snimaka – utvrđivanje autentičnosti snimka i postojanje bilo kakvih intervencija, modifikovanja ili manipulacija na snimku.

Poboljšanje kvaliteta snimaka – elektronsko procesiranje govornih snimaka u cilju odstranjivanja šumova i smetnji i poboljšanja kvaliteta i razumljivosti govora.

Analiza akustike ambijenta – analiza akustičkih signala i njihova identifikacija i karakterizacija (signali buke, prostorija, pozadinskog šuma, pucnja, vibracija, analiza sekvence događaja, ...).

Analiza video materijala – video analiza sinhrono sa audio analizom (2D analiza).

 

 

Resursi laboratorije

 

Saradnici

Saradnici Laboratorije za forenzičku akustiku i fonetiku imaju dugogodišnje iskustvo, a neki od njih i višedecenijsko, u forenzičkim analizama i ekspertizama veoma različitih zahteva ne samo za sudske potrebe veštačenja već i u postupcima predistražnih i istražnih radnji istražnih organa. Podatak od preko 1000 identifikacija telefonskih glasova govori o praksi i iskustvu u samo ovoj dimenziji delatnosti Laboratorije.

Saradnja sa konsultantima veoma različitih specijalnosti (fonetika, dijalektologija, psihologija, defektologija, psihijatrija, akustika, balistika, elektronika) učinila je da Laboratorija može kompetentno odgovoriti veoma složenim zahtevima veštačenja, te da je pristup svakoj ekspertizi multidisciplinarnog karaktera.

 

Oprema

Savremena informaciona tehnologija u potpunosti odgovara zahtevima u forenzičkim analizama akustičkih i govornih signala. Laboratorija raspolaže velikim brojem softverskih paketa za analizu signala od komercijalnih do specijalizovanih i profesionalnih namenjenih za akustičke, medicinske i forenzičke potrebe.

Posebnu vrednost čine softverski paketi za obradu govornog signala razvijeni za sopstvene potrebe. Neki od ovih softvera proistekli su iz naučno-istraživačkog rada saradnika Laboratorije na projektima za Ministarstvo nauke i tehnološki razvoj Republike Srbije i iz fakultetskih master i doktorskih programa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

 

Saradnja

 

Laboratorija za forenzičku akustiku i fonetiku ima ostvarenu saradnju sa više fakulteta i laboratorija u zemlji, dok su njeni saradnici članovi više međunarodnih udruženja kao što su IAFPA (International Association for Forensic Phonetics and Acoustics), ISCA (International Speech Communication Association), EAA (European Acoustics Association), ASA (Acoustical Society of America) i domaćih udruženja kao što su Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije i Društvo akustičara Srbije.

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd 

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd


tel +381 11 6964110


office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes