-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Laboratorija za istrživanja produkcije i percepcije govora

Laboratorija za istraživanje produkcije i percepcije govora formirana je sa ciljem da sprovodi eksperimentalna istraživanja u domenu produkcije i percepcije govora u različitim vidovima ispoljavanja govora i različitim stanjima perceptivnog i produktivnog aparata:

1.       Fiziološkom

2.       Patološkom

3.       Vestačkim simulacijama u oba domena u odnosu sa zahtev eksperimenta

 

Aktivnosti u oblasti istraživanja produkcije bazirane se na:

1.       Eksperimentalnim istraživanjima pokreta govornih organa,

2.       Korelaciji artikulacionih i akustičkih parametara govornog signala,

3.       Formiranju baze govornih stimulusa

4.       Istraživanju specifičnosti artikulacije i koartikulacije jednog jezika

5.       Dijahronom praćenju stabilnosti i promena artikulacionih parametara u jeziku

 

 

 

Aktivnosti u oblasti istraživanja percepcije bazirane se na:

1.       Istraživanjima sposobnosti perceptivnog aparata u identifikaciji tipičnosti i atipičnosti u produkciji

2.       Izučavanjima prirode percepcije pri stimulaciji izolovanim govornim segmenatima (glasovi, slogovi) u odnosu na stimulaciju kontinuiranim govorom (organizovana poruka)

3.       Eksperimentima u kojima se prezentuju govorni korpusi sa promenjenim ili izobličenim delovima a na osnovu odgovora slušalaca zaključuje o pojavi sa osnovnim ciljem da se dođe do podataka o akustičkim elementima bitnim za identifikovanje jezičkog znaka. Ovo se postiže sintetizovanim govorom koji pruža mogućnost razlaganja i variranja akusičkih parametara (trajanja, frekvencije i intenziteta) prema zahtevima eksperimenta, čime se dolazi do značajnih podataka o percepciji govora.

 

 

 

Laboratorija za istraživanje produkcije i percepcije govora kao svoj glavni zadatak izdvaja saradnju sa drugim laboratorijama u realizaciji istraživanja koja ukazuju na korelaciju kognitivnih, psihofizioloških, sociokulturoloških fenomena na produkciju i percepciju

 

Rukovodioci laboratorije:         dr Silvana Punišić

Saradnici:                                    dr Miško Subotić, dr Milan Vojnović, mr Ružica Bilibajkić, Ivana Bogavac, Saška Fatić

Kontakt adresa:                                          Centar za unapređenje životnih aktivnosti

Laboratorija za kognitivna istraživanja

Gospodar Jovanova 35, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2624 885

Fax: +381 11 2624 168

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 Resursi laboratorije

 

Saradnici

Saradnici Laboratorije su iz oblasti: govorne komunikacije, patologija govora i sluha, rehabilitacije govorno i slušno oštećenih osoba, akustike, elektroakustike, fonetike, lingvistike itd.

 

Oprema

Laboratorija poseduje uređaje poslednje generacije koji se koriste u oblasti ispitivanja percepcije i produkcije govora:

1.     Artikulograf AG501 firme Carstens Medizinelektronik Gmb sa programom za analizu snimaka Articulate Assistant Advanced (AAA) firme Articulate instruments   

2.         Impedancmetar MAICO MI44

3.         Audiometar MAICO MA53

4.         KSAFA-m aparat

5.         OAE (TEOAE i DPOAE)

6.         različiti softverski paketi (PRAAT, KEY ELEMETRICS, MATLAB, SOUND FORGE i dr.)

7.         različita oprema za snimanje i reprodukciju zvuka (snimač firme Zoom-model HN4 i dr.)

 

Artikulograf AG501 je jedini aparat takvih karakteristika u regionu koji omogućuje snimanje, prezentaciju i evaluaciju pokreta artikulacionih organa (tela jezika, usana, donje vilice, mekog nepca) tokom govorne produkcije. Zahvaljujući mogućnostima snimanja u realnom vremenu u tri dimenzije (3D), beleženju položaja tri koordinte i dva ugla, sinhronizovanom snimanju audio signala, visokoj vremenskoj i prostornoj rezoluciji Artikulograf je praktično nezamenljim u svim istraživanjima koja se bave produkcijom i percepcijom ali i patologijom u produkciji glasova i govora. To znači da će po prvi put moći da se istražuju artikulacioni fenomeni kroz definisanje artikulacionih standarda za glasove, koartikulacione spojeve, akcente, istraživanja kontinualnog govora idr.

Saradnja

 

Laboratorija za istraživanje produkcije i percepcije govora ima saradnju sa više fakulteta (ETF, RAF, FASPER, FTN) i laboratorija u zemlji. Njeni saradnici su članovi više međunarodnih udruženja kao što su EAA (European Acoustics Association), ASA (Acoustical Society of America), AES (Audio Engineering Society), YAN (Evropsko udruženje mladih akustičara), Komisije slovenskih jezika i domaćih udruženja kao što su Društvo akustičara Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije.

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd 

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd


tel +381 11 6964110


office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes