-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Odsek za zdravu polјoprivredu

 

Na današnjem nivou razvoja kada je produžetak životnog veka činjenica, postavlja se pitanje kvaliteta života. Sigurno da je poljoprivreda (od uticaja načina proizvodnje hrane na ekosistem pa do kvaliteta hrane koju konzumiramo) jedna od prvih oblasti u kojima je potrebno tražiti rešenja koja mogu značajno poboljšati kvalitet života. Polјoprivreda za koju se mi zalažemo treba da bude zdrava za zemlju (ekosistem), proizvođača (poljoprivrednika) i za krajnjeg korisnika a da pri tome bude ekonomski isplativa. Tragajući za rešenjima koja bi mogla da odgovore ovako kompleksnim zahtevima Centar se opredelio za DOMATRA program koji čini zaokružen sistem poljoprivredne proizvodnje koji odgovara našem shvatanju zdrave poljoprivrede.

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes