-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Dr sci Milan Vojnović

je rođen 1957. godine u Kikindi gde je završio osnovno i srednje obrazovanje (gimnazija -  prirodnomatematički smer). Od 1975. godine pohađao je Vazduhoplovno tehničku vojnu akademiju (VTVA) u Rajlovcu. Nakon završetka VTVA, 1978. godine, školovanje je nastavio u VTVA II stepen u Žarkovu. Diplomirao je 1982. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (odsek za elektroniku). 

Magistrirao je 1993. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (odsek za tehničku akustiku) sa radom "Analiza buke u kabini vazduhoplova". Na istom fakultetu je doktorirao 2008. godine sa disertacijom "Uticaj maske na akustičke i artikulacione karakteristike govora".

Od 1982. do 1995. godine je radio u Vazduhoplovno opitnom centru - Batajnici na ispitivanju radio-komunikacionih sistema, sistema navigacije, sistema automatskog upravljanja vazduhoplovom, sistema za aero-foto i infra-crveno izviđanje, sistema naoružanja, vazduhoplovnih instrumenata i tehničkoj dijagnostici turbo-mlaznih motora baziranoj na spektralnoj analizi buke i vibracija. 

Od 1995. do 2007. godine je radio u Institutu bezbednosti (BIA) - Beograd. U Institutu bezbednosti je radio u laboratoriji za audio tehniku, gde se bavio istraživanjem i projektovanjem elektro-akustičkih sistema i uređaja vezanih za govorne komunikacije. Poslednjih godina intenzivno se bavio obradom govornog signala za potrebe forenzičkih veštačenja glasa (identifikacija govornika).

Trenutno radi u Centru za unapređenje životnih aktivnosti - Inovacioni centar, na problemima digitalne obrade signala, akustičkih merenja, analize govornog signala, percepcije govora i forenzičke identifikacije govornika.

Najznačajnije oblasti kojima se profesinalno bavio su: analiza buke vazduhoplova, Vazduhoplovni sistemi i uređaji, tehnička dijagnostika turbomlaznih aviona na osnovu spektralne analize vibracija, analiza uticaja elastomernih podloga u šinskom saobraćaju, sistemi za poverljive razgovore, artikulaciono i akustičko modelovanja procesa govora, forenzička identifikacija govornika i patologija govora kod dece.

Trenutno je angažovan kao naučni saradnik i rukovodilac Laboratorije za elektroakustiku u Centru za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu.

Do sada ima preko 100 objavljenih naučnih i stručnih radova. Pored toga, učestvovao je u preko 20 projekata u Vazduhoplovno opitnom centru, Institutu bezbednosti i Elektrotehničkom fakultetu. U okviru forenzičke identifikacije govornika objavio je oko 20-tak eleborata za potrebe Instituta bezbednosti, sudstva Republike Srbije i sudstva republika bivše Jugoslavije. Kod ministarstva za nauku Republike Srbije izabran je za naučnog saradnika 2011. godine.

Od 2002. godine učestvuje u naučnim projektima kod Ministarstva za nauku Republike Srbije. Član je Srpskog udruženja akustičara (Acoustical Society of Serbia) i evropskog udruženja audio inžinjera AES (Audio Engineering Society).

 

Reprezentativne reference: (max 10)

- Vojnović M., Bogavac I., Jeličić Dobrijević Lj. (2014). Acoustic vocal tract model of one-year-old children, TELFOR Journal, Beograd, ISSN 1821-3251, Vol. 6, No. 2, pp. 126-130.

- Vojnović M., Bogavac I., Jeličić Dobrijević Lj. (2014). Maximal vowel space metod in analysis of vowels in prelingual speech phase, Specijalna edukacija i rehabilitacija, Beograd, ISSN 1452-7367, Vol. 13, No. 2, pp. 213-234.

- Jeličić Dobrijević Lj., Vojnović M., Bogavac I. (2013). Exploring the acoustic vowel space in prelingual period. Verbal Communication Quality – Interdisciplinary research II, 2013; Editors: Jovičić S., Subotić M., ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 43-62.

- Vojnović M. (2013). Assessment of atypical speech using maximal vowel space. Verbal Communication Quality-Interdicsiplinary Research II, 2013; Editors: Jovičić S., Subotić M., ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 27-42.

- Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N., Vojnović M. (2013). Fricative characteristics. Verbal Communication Quality-Interdicsiplinary Research II. 2013; Editors: Jovičić S., Subotić M., ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 5-26.

- Vojnović M., Subotić M. (2011). QuickSIN Hearing Loss Test Method for Adults and Children.

Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I. 2011; Editors: Jovičić S., Subotić M., ISBN 978-86-81879-34-4, LAAC, IEPSP, Belgade, pp.165-184.

- Vojnović M. (2009). QuickSIN Test Method for Hearing Loss Measurement. Speech and Language, Interdisciplinary research III. 2009; Editors: Jovičić S., Sovilj S., ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC IEPSP, Belgrade, pp. 240-256.

- Vojnović M., Mijić M.(2005). An improved model for the acoustic radiation impedance of the mouth based on an equivalent electrical network. Applied Acoustics, ISSN 0003-682X, Vol. 66, pp.481-499.

- Vojnović M. (2005). Identifikacija govornika, Bilten okružnog suda u Beogradu, br. 69, str. 27-48, Beograd.

- Vojnović M., Mijić M. (1997). The influence of the oxygen mask on long-time spectra of continuous speech. J. Acoust. Soc. Am., ISSN 0001-4966, Vol. 102 (4), pp. 2456-2458.

 

Celokupan spisak objavljenih radova - link

Učešće na projektima - link

 

Publikovani radovi 

 

Monografska studija/poglavlјe u knjizi  ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Vojnović M. (2009). QuickSIN Test Method for Hearing Loss Measurement. Speech and Language, Interdisciplinary research III. 2009; Editors: Jovičić S., Sovilj S., ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC IEPSP, Belgrade, pp. 240-256.

2. Vojnović M., Subotić M. (2011). QuickSIN Hearing Loss Test Method for Adults and Children.

Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I. 2011; Editors: Jovičić S., Subotić M., ISBN 978-86-81879-34-4, LAAC, IEPSP, Belgade, pp.165-184. 

3. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N., Vojnović M. (2013). Fricative characteristics. Verbal Communication Quality-Interdicsiplinary Research II. 2013; Editors: Jovičić S., Subotić M., ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 5-26.

4. Vojnović M. (2013). Assessment of atypical speech using maximal vowel space. Verbal Communication Quality-Interdicsiplinary Research II, 2013; Editors: Jovičić S., Subotić M., ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 27-42.

5. Jeličić Dobrijević Lj., Vojnović M., Bogavac I. (2013). Exploring the acoustic vowel space in prelingual period. Verbal Communication Quality – Interdisciplinary research II, 2013; Editors: Jovičić S., Subotić M., ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 43-62.

 

Rad u međunarodnom časopisu

1. Vojnović M., Mijić M. (1997). The influence of the oxygen mask on long-time spectra of continuous speech. J. Acoust. Soc. Am., ISSN 0001-4966, Vol. 102 (4), pp. 2456-2458.

2. Vojnović M., Mijić M.(2005). An improved model for the acoustic radiation impedance of the mouth based on an equivalent electrical network. Applied Acoustics, ISSN 0003-682X, Vol. 66, pp.481-499.

 

Radovi na međunarodnom skupu

1. Vojnović M. (1993). Buka oko aviona G4. XIV Jugoslovenska / II međunarodna konferencija Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini, Zbornik radova, str. 159-165, Niš.

2. Mijić M., Šumarac D., Vuković D., Vojnović M., Alašević Z. (1995). Buka "nadzemnog" voza u podzemnoj stanici. XV Jugoslovenska / III međunarodna konferencija Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini, Zbornik radova, str. 43-46, Niš.

3. Vojnović M. (2001). Use of Head Bones Vibration in Speech Communication, 17th International Congress on Acoustics, Volume IV (Speech perception and processing), Rome.

4. Vojnović M. (2005). The impact of speech signal clipping on speaker recognition/verification, 2nd International Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language Speech And Language 2004, Beograd, ISBN 86-81879-09-X, str. 147-150.

5. Vojnović M. (2005). Intonation changes provoked by different emotional states of speakers, 2nd International Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language Speech And Language 2004, Beograd, ISBN 86-81879-09-X, str. 253-256.

6. Vojnović M. (2009). Akustičke osnove forenzičke identifikacije govornika, Prvi naučni skup sa međunarodnim učešćem: Pravo i forenzika u kriminalistici, Zbornik radova, str. 409-416, Kragujevac, ISBN 978-86-7020-156-9.

7. Vojnović M. (2009). Glas kao biometrijski parametar, International Congress of Applied Linguistics: 3rd Applied Linguistics Today-Between Theory And Practice, ISSN 1451-7124, Novi Sad, Vol. 10, str. 93-102.

8. Vojnović M. (2010). Uticaj različitih izobličenja govornog signala na pouzdanost identifikacije govornika, 3rd International Congress of Applied Linguistics: Applied Linguistics Today-Between Theory And Practice, ISSN 1451-7124, Novi Sad, Vol. 11, str. 145-154.

9. Vojnović M. (2009). Speaker Identification Based on Range of Pitch Changes, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: Speech And Language 2009,  Beograd, str. 245-253.

10. Vojnović M. (2009). Sentences Creation for the QuickSIN Hearing Test Method, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE 2009, Beograd, str. 262-271.

11. Vojnović M., Subotić M. (2010). Specific features of QuickSIN test method for Serbian language, Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Editors: M. Skanavis, M. Sovilj, V. Bojanova, ISBN 978-86-81879-32-0, Ancient Olympia, Greece, pp. 111-115.

12. Vojnović M. (2013). Vocal tract shape estimation for children ages to one year, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE 2013, Editors: M. Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-45-0, Belgrade, Serbia, pp. 55-64.

13. Vojnović M. (2013). Maximal vowel space, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: Speech And Language 2013, Editors: M. Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-45-0, Belgrade, Serbia, pp. 137-147.

14. Vojnović M., Bogavac I., Dobrijević Lj. (2013). Vowel formant frequencies estimation for newborn children, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: Speech And Language 2013, Editors: M. Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-45-0, Belgrade, Serbia, pp. 316-325.

15. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N., Vojnović M. (2013). Articylatory-acoustic characteristics of fricatives, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: Speech And Language 2013, Editors: M. Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-45-0, Belgrade, Serbia, pp. 286-299.

16. Subotić M., Punišić S., Vojnović M., Čabarkapa N. (2013). QuickSIN test za srpski jezik - problemi i realizacija, Aktualna vprašanja slovanske fonetike, Filozofska fakulteta, Ljubljana. ISBN 978-961-237-560-7, str. 157-165.

17. Punišić S., Subotić M., Vojnović, M. (2013). Diachronic follow up of interdental sigmatism in pronuntiation of serbian language speakers, Aktualna vprašanja Slovanske fonetike, Monography, Hotimir Tivadar (Eds.), ISBN 987-961-237-560-7, Ljubljana, Slovenia, pp. 147-155.

18. Vojnović M., Jeličić Dobrijević Lj., Bogavac I. (2014). Specifics in children speech analysis, 4th Interational Congres on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, September, 5th-7th, 2014, Varna, Bulgaria, (Eds): D. Popov, M. Subotić, M. Sovilj, M. Skanavis, Konstantin Preslavski University of Shumen, Bulgaria, ISBN 978-619-201-063-8, pp. 218-223.

19. Vojnović M., Jeličić Lj. (2015). Manifestation of lateral sigmatism in spectral domain, SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 252-261.

20. Vojnović M., Jeličić Lj. (2015). Maximal vowel space as indicator of atypically articulation organs development, Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 131-138.

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Subotić M., Vojnović M., Punišić S., Čabarkapa N. (2013). Spektralne karakteristike frikativa srpskog jezika, Istraživanja govora, Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Knjiga sažetaka, Filozofski fakultet, Zagreb, Decembar 5-7, str. 84-85.

2. Vojnović M., Jeličić Dobrijević Lj., Bogavac I. (2014). Specifics in children speech analysis, Verbal Communication Disorders, September, 5th-7th, 2014, Varna, Bulgaria, Abstracs, (Eds): D. Popov, Konstantin Preslavski University, Bulgaria, ISBN 978-954-577-976-3, pp. 38-39.

 

Poglavlјe u knjizi ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja

1. Vojnović M. (2003). Mogućnosti primene koštane provodljivosti u govornim komunikacijama, Govor i jezik, IEFPG, 2003, Beograd, ISBN 86-81879-06-05, str. 165-179.

2. Jovičić T. S., Kašić Z., Đorđević M., Vojnović M., Rajković M., Savković J. (2004). Korpus govorne ekspresije emocija i stavova u srpskom jeziku - GEES, S. Jovičić, М. Sovilj (editori): Govor i jezik: interdisciplinatna istraživanja srpskog jezika, I, IEFPG, 2004, Beograd, ISBN 86-81879-07-03, str. 36-61.

3. Vojnović M. (2004). Percepcija govora pomoću vibracija kostiju glave, S. Jovičić, М. Sovilj (editori): Govor i jezik: interdisciplinatna istraživanja srpskog jezika, I, IEFPG, 2004, Beograd, ISBN 86-81879-07-03, str. 434-462.

4. Vojnović M. (2008). Uticaj oblika vokalnog trakta na formantne frekvencije vokala, S. Jovičić, М. Sovilj (urednici): Govor i jezik: interdisciplinatna istraživanja srpskog jezika, II, CUŽA, IEFPG, 2008, Beograd, ISBN 978-86-81879-23-8, str. 149-173.

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja

1. Vojnović M., Mijić M. (1994): Buka u kabini helikoptera "GAZELA", Nauka Tehnika Bezbednost, Beograd, ISSN 0353-6617, br. 1-2, str. 56-63.

2. Vojnović M., Mijić M. (1995): Maska u govornim komunikacijama, Nauka Tehnika Bezbednost, Beograd, ISSN 0353-6617, br. 2, str. 31-42.

3. Petrović P., Janković S., Vojnović M. (1995): Identifikacija izvora buke na mlaznom avionu G-4 radi njenog smanjenja, Vojnotehnički glasnik, Beograd, ISSN 0042-8469, br. 1/95, str. 65-75.

4. Vojnović M. (2002): Govorne komunikacije bazirane na vibracijama kostiju glave, Nauka Tehnika Bezbednost, Beograd, ISSN 0353-6617, br. 2, str. 25-44.

5. Vojnović M. (2002): Spektralne karakteristike vibracija kostiju glave izazvanih procesom govora", Info M, Beograd, ISSN 1451-4307, br. 2, str. 33-36.

6. Vojnović M. (2004). Uticaj emotivnog stanja govornika na fonaciju i artikulaciju vokala /a/, Info M, Beograd, ISSN 1451-4307, br. 12, str. 18-24.

7. Vojnović M. (2005). Identifikacija govornika, Bilten okružnog suda u Beogradu, br. 69, str. 27-48, Beograd.

8. Vojnović M. (2005). Prepoznavanje govornika pomoću dugovremenog usrednjenog spektra, Nauka Tehnika Bezbednost, Beograd, ISSN 0353-6617, br. 2, str. 53-66.

9. Vojnović M., Bogavac I., Jeličić Dobrijević Lj. (2014). Acoustic vocal tract model of one-year-old children, TELFOR Journal, Beograd, ISSN 1821-3251, Vol. 6, No. 2, pp. 126-130.

10. Vojnović M., Bogavac I., Jeličić Dobrijević Lj. (2014). Maximal vowel space metod in analysis of vowels in prelingual speech phase, Specijalna edukacija i rehabilitacija, Beograd, ISSN 1452-7367, Vol. 13, No. 2, pp. 213-234.

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1. Vojnović M. (1991). Analiza buke u kabini helikoptera GAZELA, XXXV Jugoslovenska konferencija ETAN a, Zbornik radova, Sveska VI-VII, str. 73-80, Ohrid.

2. Vojnović M. (1993). Buka u kabini aviona G-4, XXXVII Jugoslovenska konferencija ETAN-a, Zbornik radova, Sveska V, str. 189-194, Beograd.

3. Janković S., Petrović P., Vojnović M., Zrnić D., Bakator J. (1993). Razvoj aviona MG-4: Savremene metode identifikacije zvučnih izvora i snimanja buke, Naučno stručni skup Vazduhoplovstvo '93, Zbornik radova 2, str. C42-C51, Beograd.

4. Petrović P., Janković S., Vojnović M., Zrnić D. (1994). Istraživanje buke u kabini aviona, XXXVIII Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 235-236, Niš.

5. Vojnović M., Atlagić D. (1994). Detekcija nesaosnosti osovine pomoću spektralne analize vibracija, XXXVIII Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 229-230, Niš.

6. Vojnović M. (1995). Detekcija neuravnoteženih masa osovine pomoću spektralne analize vibracija, XXXIX Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 519-520, Zlatibor.

7. Jovičić S., Vojnović M. (1995). Elementi projektovanja elektrodinamičkih mikrofona, XXXIX Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 505-507, Zlatibor.

8. Vojnović M., Mijić M. (1996). Tačnost računanja frekvencija formanata za različite modele vokalnog trakta, XL Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 648-651, Budva.

9. Mijić M., Vojnović M. (1996). Rok grupa u stambenom objektu - "CASE STUDY", XL Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 600-603, Budva.

10. Vojnović M., Mijić M. (1996). Uticaj maske na spektralnu strukturu vokala, Prvi tematski seminar: Digitalna Obrada Govora, Zbornik radova, str. 30-31, Novi Sad.

11. Vojnović M., Mijić M. (1997). Uticaj nazalne šupljine na frekvencije formanata vokala kod govora sa kiseoničkom maskom, XLI Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 570-73, Zlatibor.

12. Zeljković V., Vojnović M., Mijić M., Zeljković N. (1997). Vazduhoplovni propisi za buku-merenje buke aviona UTVA-75, Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo '97, Zbornik radova, str. E63-E68, Beograd..

13. Vojnović M., Mijić M. (1998). Akustičke pojave u kratkim cilindričnim komorama velikog prečnika, XLII Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 481-484, Vrnjačka Banja.

14. Vojnović M., Mijić M. (1998). Akustička impedansa zračenja otvora usta, Drugi tematski seminar: Digitalna obrada govora i slike - DOGS 98, Zbornik radova, str. 73-76, Fruška gora.

15. Vojnović M. (1999). Karakteristike govornog signala dobijenog snimanjem vibracija kostiju glave, XLIII Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 294-297, Zlatibor.

16. Tabaš M., Vojnović M. (1999). Logatomska razumljivost govornog signala dobijenog snimanjem vibracija kostiju glave, XLIII Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 298-301, Zlatibor.

17. Vojnović M. (2000). Dampiranje mikrofonske sonde, XLIV Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 403-406, Soko banja.

18. Vojnović M. (2001). Uticaj preopterećenja +Gz na artikulaciju vokala, XLV Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 338-341, Bukovička banja - Aranđelovac.

19. Vojnović M. (2002). Estimacija oblika vokalnog trakta na osnovu frekvencija formanata, XLVI Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 341-444, Banja Vrućica - Teslić.

20. Vojnović M. (2002). Spektralne karakteristike vibracija kostiju glave izazvanih procesom govora, Četvrta konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike – DOGS 2002, Zbornik radova, str. 89-92, Bečej.

21. Vojnović M. (2003). Formantne frekvencije vokala dobijene analizom vibracija kostiju glave govornika, XLVII Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 395-398, Herceg Novi.

22. Lukić I., Jovičić S.T., Vojnović M. (2003). Intonacione karakteristike emotivnih ekspresija u srpskom govornom duskursu, XI Telekomunikacioni forum TELFOR, Sekcija 7.11, Beograd.

23. Rajković M., Rakić D., Jovičić S., Vojnović M., Đorđević M. (2003). Intenzitetske i vremenske karakteristike emotivnih ekspresija u srpskom govornom diskursu, XI Telekomunikacioni forum TELFOR, Sekcija 7.12, Beograd.

24. Jovičić S., Kašić Z., Đorđević M., Vojnović M., Rajković M. (2003). Formiranje korpusa govorne ekspresije emocija i stavova u srpskom jeziku - GEES, XI Telekomunikacioni forum TELFOR, Sekcija 7.10, Beograd.

25. Vojnović M. (2004). Spektralne osobine emotivnog govora, XLVIII Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 359-362, Čačak.

26. Lukić S., Vojnović M., Milutinović-Nikolić A. (2004). Akustička svojstva kompozita na bazi konoplje, XLVIII Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 367-370, Čačak.

27. Vojnović M. (2004). Uticaj emotivnog stanja govornika na formantnu strukturu vokala /a/, Peta konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2004, Zbornik radova, str. 61-64, Sombor.

28. Vojnović M. (2004). Uticaj emotivnog stanja govornika na glotalnu pobudu kod izgovora /a/, Peta konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2004, Zbornik radova, str. 57-60, Sombor.

29. Vojnović M. (2005). Zavisnost dugovremog usrednjenog spektra govora od dužine govornog signala, XIII Telekomunikacioni forum TELFOR, Sekcija 5.4, Beograd.

30. Vojnović M. (2005). Osetljivost formantnih frekvencija vokala na promenu oblika vokalnog trakta, XIII Telekomunikacioni forum TELFOR, Sekcija 5.5, Beograd.

31. Vojnović M. (2006). Uticaj kretanja donje vilice na formantne frekvencije vokala, L Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. 478-481, Beograd.

32. Vojnović M. (2006). Prenosna karakteristika vokalnog trakta zatvorenog komorom, XIV Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, str. 313-316, Beograd.

33. Vojnović M. (2006). Akustička impedansa zračenja vokalnog trakta zatvorenog komorom, XIV Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, str. 317-320, Beograd.

34. Vojnović M. (2006). Neki praktični problemi estimacije formantnih frekvencija vokala, Šesta konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2006, Zbornik radova, str. 18-21, Vršac.

35. Vojnović M. (2007). Uticaj natpritiska u vokalnom traktu na formantne frekvencije vokala, XV Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, str. 349-352, Beograd.

36. Vojnović M. (2008). Uticaj maske na akustičke i artikulacione karakteristike govora, LII Jugoslovenska konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. AK3.4-1- AK3.4-4, Beograd.

37. Vojnović M. (2008). Uticaj klipovanja govornog signala na formantne frekvencije vokala, XVI Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, str. 707-710, Beograd.

38. Vojnović M. (2008). Uticaj klipovanja govornog signala na osnovnu frekvenciju govora, XVI Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, str. 711-714, Beograd.

39. Vojnović M. (2008). Formantne frekvencije akcentovanih vokala, Sedma konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2008, Zbornik radova, str. 72-75, Kelebija.

40. Vojnović M. (2008). Oblik vokalnog trakta u toku izgovora akcentovanih vokala, Sedma konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2008, Zbornik radova, str. 68-71, Kelebija.

41. Vojnović M., Subotić M. (2008). Ekvivalentni električni model sonde za merenje otoakustičke emisije, Sedma konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2008, Zbornik radova, str. 170-173, Kelebija.

42. Subotić M., Vojnović M. (2009). Elektroakustički model sonde za otoakustička merenja, LIII Konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. AK1.4-1- AK1.4-4, Beograd.

43. Vojnović M., Subotić M.  (2009). Uticaj impedanse zida na prenosnu karakteristiku slušnog kanala,  LIII Konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. AK1.5-1- AK1.5-4, Beograd, ISBN 978-86-80509-64-8.

44. Vojnović M., Subotić M. (2009). Govorne komunikacije u bučnim sredinama, XVII Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, str. 1065-1068, Beograd.

45. Subotić M., Vojnović M. (2009). Biološki šum u ušnom kanalu, XVII Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, str. 1073-1076, Beograd.

46. Mijić M., Vojnović M., Šumarac Pavlović Dragana. (2009). Zaštita od vetra na mikrofonima zvukometrijskih stanica, OTEH 2009, Sistemi elektronskog ratovanja vođenja i upravljanja i senzori, Vojnotehnički institut, Beograd.

47. Vojnović M., Subotić M.  (2010). Odnos signal/šum u QuickSIN Testu, LIV Konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. AK4.1-1- AK4.1-4, Donji Milanovac, ISBN 978-86-80509-65-5.

48. Subotić M., Vojnović M., Punišić S. (2010). Spektralne karakteristike afrikcije glasa /c/, LIV Konferencija ETRAN-a, Zbornik radova, Sveska II, str. AK4.3-1- AK4.3-4, Donji Milanovac, ISBN 978-86-80509-65-5.

49. Vojnović M., Subotić M. (2010). Specifičnosti QiuckSIN testa za srpski jezik, XVIII Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-86-7466-392-9, Zbornik radova, str. 1033-1036, Beograd.

50. Vojnović M., Subotić M. (2010). Modelovanje izgovora afrikata /c/, Osma konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2010, Zbornik radova, str. A1.5.1-A1.5.4, Iriški Venac.

51. Vojnović M., Punišić S. (2010). Modelovanje atipičnog izgovora afrikata /c/, Osma konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2010, Zbornik radova, str. A1.6.1-A1.6.4, Iriški Venac.

52. Subotić M., Vojnović M. (2010). QuickSIN test za srpski jezik, Osma konferencija: Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2010, Zbornik radova, str. A2.7.1-A2.7.4, Iriški Venac.

53. Vojnović M., Punišić S. (2011). Atipičan izgovor frikativa /š/ kod dece, XIX Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-1-4577-1498-6, Zbornik radova, str. 1075-1078, Beograd.

54. Vojnović M., Subotić M. (2011). QiuckSIN test za decu, XIX Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-1-4577-1498-6, Zbornik radova, str. 1079-1082, Beograd.

55. Vojnović M., Subotić M. (2012). Maskiranje test rečenica u QiuckSIN testu, XX Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-1-4673-2982-8, Zbornik radova, str. 1240-1243, Beograd.

56. Vojnović M., Punišć S. (2012). Atipičan izgovor likvida /l/ kod dece, XX Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-1-4673-2982-8, Zbornik radova, str. 1244-1247, Beograd.

57. Vojnović M., Bogavac I., Dobrijević Lj. (2013). Formantne frekvencije vokala jednogodišnjeg deteta, XXI Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-1-4799-1420-3, Zbornik radova, str. 781-784, Beograd.

58. Vojnović M. (2013). Akustički model vokalnog trakta jednogodišnjeg deteta, XXI Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-1-4799-1420-3, Zbornik radova, str. 777-780, Beograd.

59. Subotić M., Šarić Z., Jovičić S., Vojnović M., Bilibajkić R. (2014). Merenje TEOAE na bazi banke frekvencijski zavisnih prozora analize, Digitalna Obrada Govora I Slike - DOGS2014, Novi Sad, 5-9. oktobar 2014,  ISBN 978-86-7892-633-4, str. 115-118.

 

Odbranjena doktorska disertacija

Vojnović M. (2008). Uticaj maske na akustičke i artikulacione karakteristike govora, Doktorska teza, Elektrotehnički fakultet, Beograd.

 

Odbranjen magistarski rad

 

Vojnović M. (1993). Analiza buke u kabini vazduhoplova, Magistarski rad, Elektrotehnički fakultet, Beograd.

 

Patenti-domaći

1 Šarić, Z., Subotić, M, Sovilj, M., Vojnović, M., Bilibajkić, R., Grozdić, Đ., Jovičić, S., Maksimović, S., Punišić, S. (2014). Tehničko rešenje, Optimizacija prenosne karakteristike digitalnog selektivnog amplifikatora KSAFA-DO i njegova realizacija u okviru operativnog sistema Windows, decembar 2014, recezenti: prof. dr. Miomir Mijić, Elektrotehnički Fakultet Beograd i prof. dr. Dragana Šumarac, Elektrotehnički Fakultet Beograd.

2 Subotić M., Jovičić S.T., Šarić Z., Vojnović M., Sovilj M. (2010). P-2010/0198, prijavljen 30. aprila 2010; E-medicine sistem i postupak za procenu kvaliteta sluha, (podnosioc prijave: Centar za unapređenje životnih aktivnosti d.o.o.), Zavod za intelektualnu svojinu.

 

Učešće na projektima Ministarstva za nauku

2002-2005 Učesnik u projektu osnovnih istraživanja "Multidisciplinarna istraživanja resursa srpskog jezika sa aplikacijama u lingvistici, defektologiji i komunikacijama" (OI-1784) u okviru Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu. Projekat je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. 

2006-2010 Učesnik u projektu osnovnih istraživanja "Interdisciplinarna  istraživanja govorno jezičkih resursa srpskog jezika" (148028G)  u okviru Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu. Projekat finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

2008-2010 Učesnik u tehnološko-razvojnom projektu "Govorna komunikacija čovek-mašina" (TP 11001A) u okviru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Projekat finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

2008-2010 Učesnik u tehnološko-razvojnom projektu "E-medicine sistem za procenu kvaliteta sluha" (TP 13011) u okviru Centra za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu. Projekat finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

2011-2015 Učesnik u tehnološko-razvojnom projektu "E-logoped" (TP 32032) u okviru Centra za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu. Projekat finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

2011-2015 "Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike" (TP 32035) u okviru Centra za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu. Projekat finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

 

Učešće na ostalim projektima

1991 "Ispitivanje buke u kabini aviona N-62", VOC-1370, Vazduhoplovno opitni centar, Batajnica.

1991 "Sistem upravljanja i obaveštavanja glasom", VOC-1401, Vazduhoplovno opitni centar, Batajnica, Institut IMR - Rakovica, Vazduhoplovno tehnički institut - Žarkovo, Vazduhoplovno opitni centar 

1991 "Snimanje buke u kabini aviona G-4", Batajnica

1994 "Izveštaj o stanju turbomlaznog motora ASTAZOU III na osnovu spektralne analize vibracija". Za potrebe tehničke dijagnostike turbomlaznog motora helikoptera GAZELA.

1994 "Elaborat o stanju buke u podzemnom stajalištu "Vukov spomenik"", Tehnički izveštaj ELA-02, Elektrotehnički fakultet, Laboratorija za elektroakustiku, Beograd.

1996 "Mogućnosti spektralne analize vibracija u sistemima održavanja tehničkih sredstava", Interni tehnički izveštaj TD-MSK-00/96, Beograd. Za potrebe tehničke dijagnostike turbokompresora Metal-sirćetnog kompleksa METANOL - Kikinda.

1996 "Rezultati spektralne analize vibracija: 11K01, 11KT01, 55GT01", Interni tehnički izveštaj TD-MSK-01/96, Beograd. Za potrebe tehničke dijagnostike turbokompresora Metal-sirćetnog kompleksa METANOL - Kikinda.

1996 "Vibracije ploča..", Tehnički izveštaj, Elektrotehnički fakultet, Laboratorija za elektroakustiku, Beograd.

1997 "Analiza cilindričnih zvukovoda", Izveštaj br. 13014, Institut bezbednosti, Beograd.

1997 "Piezokeramički pretvarač", Izveštaj za potrebe firme INDEL, Beograd.

1998 "Merenja spoljašnje buke aviona UTVA-75", Tehnički izveštaj br. 1085, Elektrotehnički fakultet, Laboratorija za elektroakustiku, Beograd.

1998 "Sistemi za poverljive razgovore", Izveštaj br. 13016, Institut bezbednosti, Beograd.

1998 "Merenja i analiza prenosnih karakteristika slabljenja vibracija na putu "šina-peron" u železničkoj stanici Centar-Beograd", Tehnički izveštaj, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

1998 "Zvučna zaštita komandne hale HE "TREBINJE I"", Tehnički izveštaj, Elektrotehniški fakultet, Beograd.

1999 "Merenja i analiza prenosnih karakteristika slabljenja vibracija na putu "šina-peron" u železničkoj stanici Centar-Beograd" nakon postavljanja elastomerne podloge, Tehnički izveštaj, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

1999 "Doprinos elastomerne podloge smanjenju vibracija u železničkoj stanici Centar Beograd (rezime I i II faze merenja)", Tehnički izveštaj, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

2000) "Merenja i analiza prenosnih karakteristika slabljenja vibracija na putu "šina-peron" u železničkoj stanici Vukov Spomenik" pre postavljanja elastomerne podloge, Tehnički izveštaj, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

2000 "Merenja i analiza prenosnih karakteristika slabljenja vibracija na putu "šina-trotoar" u Ruzveltovoj ulici" pre postavljanja elastomerne podloge, Tehnički izveštaj, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

2005 "Izveštaj o merenjima razumljivosti govora iz zaštitne maske sa govornom membranom tip M3 firme "Trayal"", Izveštaj broj 1142, Laboratorija za akustiku - Elektrotehni fakultet, Beograd.

2008 "Zvučna barijera Ovčar banja", Projekat za potrebe firme Intermost, Tehnički izveštaj, Laboratorija za akustiku - Elektrotehni fakultet, Beograd.

2008 "Ispitivanje akustičkih karakteristika govorne membrane GM 76-01", Projekat za potrebe firme TRAYAL, Tehnički izveštaj, Laboratorija za akustiku - Elektrotehni fakultet, Beograd.

2008 "Štitinici mikrofona", Istraživački projekat za potrebe VTI, Laboratorija za akustiku - Elektrotehni fakultet, Beograd.

Preko 20 elaborata iz domena forenzičke identifikacije govornika za potrebe sudstva Republike Srbije i Republike Srpske. Elaborati su realizovani tokom rada u Institutu bezbednosti, u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu i tokom rada u Centru za unapređenje životnih aktivnosti.

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes