-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

mr sci Ivana Bogavac

Diplomirala je 2005. godine na Defektološkom fakultetu, na smeru logopedija, u Beogradu. Doktorske studije upisuje 2008. godine na Biološkom fakultetu na odseku Genetika, u Beogradu. Radnu karijeru započinje u Institutu za eksperimentalnu fonetiku I patologiju govora u Beogradu, kao audiolingvista. Ubrzo širi svoja interesovanja na istraživačku I naučnu delatnost. U focus interesovanja stavlja genetiku, kao I mutidisciplinarna istraživanja u oblasti govora I jezika. Uže stručno izučava genetičke uzroke poremećaja govora I jezika, akustičke I fonološke karakteristike prelingvalne komunikacije kod dece, prenatalne aspekte prevencije I stimulacije govorno – jezičkog razvoja, različite aspekte artikulacije I artikulacionih poremećaja kako kod dece tako I kod odraslih.   

Trenutno je zaposlena u “Institutu za eksperimentalnu fonetiku I patologiju govora” gde kao audiolingvista u praktičnom radu sa decom primenjuje najsavremenije tehnike I metode u tretmanu govorno-jezičke patologije. Takodje je zaposlena I u “Centru za unapredjenje životnih aktivnosti” gde se bavi naučno-istraživačkim radom. Redovno učestvuje na domaćim I medjunarodnim skupovima I konferencijama iz oblasti govora I jezika. Od 2011. godine je angažovana kao istraživač pripravnik na projektu osnovnih istraživanja “Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije” broj 178027 koje finansira Ministarstvo za nauku I tehnološki razvoj Republike Srbije. Krajem 2015. godine dobija I zvanje istraživač-saradnik na Fakultetu za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju. 

 

Reprezentativne reference:

- Bogavac I., Rakonjac M., Fatić S. (2016). Biological and environmental risk factors associated with verbal communication development, MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS, Eds: M. Sovilj, S. Maksimović, S. Punišić, ISBN: 978-86-89431-11-7, LAAC and IEPSP, pp. 43-103

- Bogavac, I., Jeličić, Lj., Fatić, S. (2015). Prevalence of articulatory errors among children with dyslalia. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 320-324

- Bilibajkić, R., Fatić, S., Bogavac, I., Punišić, S., Subotić, M. (2015). Quantitative analysis of AG501 – calibration and head-movement correction. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 262-267.

- Vojnović, M., Bogavac, I., Jeličić Dobrijević, Lj. (2014). Maximal vowel space method in analysis of vowels in prelingual speech phase. Specijalna edukacija i rehabilitacija, Beograd, Srbija, ISSN1452-7367, Vol.13,br.2, pp.213-234.

- Bogavac, I., Jeličić Dobrijević, Lj, Rakonjac, M. (2014). Neposredna verbalna memorija kod dece sa disfazijom. Beogradska defektološka škola, Beograd, Srbija, ISSN0354-8759, Vol.20(3), br.60, 627-638, UDK372.76.

- Vojnović, M., Bogavac, I., Dobrijević, Lj. (2014). Acoustic vocal tract model of one-year-old children. Telfor journal, Beograd, Srbija, ISSN1821-3251, Vol. 6, No. 2, 126-130.

- Vojnović, M., Bogavac, I., Dobrijević, Lj. (2013). Vowel formant frequencies for newborn children. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE. Eds: M.Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-44-3, Belgrade, Serbia, pp. 316-325.

- Bogavac, I., Rakonjac, M. (2011). Perinatal factors have an effect on speech and language in MZ twins. Verbal communication Quality – Intredisciplinary research I, Eds: S. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-34-4, LAAC and IEPSP, Belgrade 2011, pp. 234-247.

 

Publikovani radovi 

 

Monografska studija/poglavlje u knjizi ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Bogavac, I., Rakonjac, M. (2011). Perinatal factors have an effect on speech and language in MZ twins. Verbal communication Quality – Intredisciplinary research I, Eds: S. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-34-4, LAAC and IEPSP, Belgrade 2011, pp. 234-247.

2. Rakonjac, M., Bogavac, I. (2011). Genetic cause of speech and language disordes. Verbal communication Quality – Intredisciplinary research I, Eds: S. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-34-4, LAAC and IEPSP, Belgrade 2011, pp. 424-445.

3. Jeličić Dobrijević, LJ., Bogavac, I., Vojnović, M. (2013). Exploring the acoustic vowel space in prelingual period. Verbal communication Quality – Intredisciplinary research II, Eds: S. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade 2013, pp. 165-170.

4. Bogavac, I., Rakonjac, M. (2013). FoxP2 – past and future. Verbal communication Quality – Intredisciplinary research II, Eds: S. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade 2013, pp. 316-325.

5. Bogavac I., Rakonjac M., Fatić S. (2016). Biological and environmental risk factors associated with verbal communication development, MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS, Eds: M. Sovilj, S. Maksimović, S. Punišić, ISBN: 978-86-89431-11-7, LAAC and IEPSP, Belgrade 2016, pp. 43-103.

6. Fatić S., Bogavac I., Sovilj M. (2016). Multidisciplinary diagnostic approach for children with multiple disabilities, MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS, Eds: M. Sovilj, S. Maksimović, S. Punišić, ISBN: 978-86-89431-11-7, LAAC and IEPSP, Belgrade 2016, pp. 103-165.

7. Rakonjac M., Bogavac I., Fatić S. (2016). Communication abilities of children with inherited and non inherited form of 22q11.2 deletion syndrome, TREATMENT OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS IN CHILDREN WITH COMBINED PATHOLOGY, Eds: S. Punišić, S.Maksimović, V. Nenadović, ISBN: 978-86-89431-13-1, LAAC and IEPSP, Belgrade 2016, pp. 197-263.

8. Stanojević N., Nenadović V., Bogavac I. (2016). Neuropsychological and electrophysiological markers of children with subepileptic discharge, ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF FUNCTIONAL SPEECHLANGUAGE SIGNAL PROCESSING, Eds: Lj. Jeličić, M. Stokić, M. Subotić, ISBN: 978-86-89431-15-5, LAAC and IEPSP, Belgrade 2016, pp. 201-261.

 

Radovi na međunarodnom skupu

1. Daničić, M., Stepanović, V., Šulović-Petković, K., Bogavac, I. (2008). Application of the KSAFA System in Early Rehabilitation Treatment of Speech – Language Development in Children before 3rd Year of Age. Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceeding. Eds: M. Sovilj, V.Bojanova, M.Skanavis, S. Pantelić, ISBN 978-86-81879-22-1, Sofija, Bulgaria, pp. 113-116.

2. Vojnović, M., Bogavac, I., Dobrijević, Lj. (2013). Vowel formant frequencies for newborn children. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE. Eds: M.Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-44-3, Belgrade, Serbia, pp. 316-325.

3. Dobrijević, Lj., Rakonjac, M., Vujović, M.,  Bogavac, I. (2013). Prenatal communication: how it reflect on earlz child development. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE. Eds: M.Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-44-3, Belgrade, Serbia, pp. 165-170.

4. Vujović, M., Dobrijević, Lj., Rakonjac, M., Bogavac, I. (2013). The role of basal ganglia in speech motor control. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE. Eds: M.Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-44-3, Belgrade, Serbia, pp. 177-182.

5. Vujović, M., Jeličić Dobrijević, Lj., Rakonjac, M., Bogavac, I. (2014). Articulation skills of school children age 7-10. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN 978-619-201-063-8, Varna, Bulgaria, pp. 91-94.

6. Jeličić Dobrijević, Lj., Vujović, M., Rakonjac, M., Bogavac, I. (2014). The estimation of speech and language functions in prenatally simulated children. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN 978-619-201-063-8, Varna, Bulgaria, pp. 95-100.

7. Vojnović, M., Jeličić Dobrijević, Lj., Bogavac, I. (2014). Specifics in children speech analysis. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN 978-619-201-063-8, Varna, Bulgaria, pp. 218-223.

8. Bogavac, I., Jeličić, Lj., Fatić, S. (2015). Prevalence of articulatory errors among children with dyslalia. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 320-324

9. Jeličić, Lj., Vujović, M., Bogavac, I., Rakonjac, M. (2015). The impact of prenatal auditory stimulation on early child psychophysiological development. PTPPPA 2015, 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, Proceedings, Belgrade, ISBN 978-86-89431-05-6, pp. 291-298.

10. Bilibajkić, R., Fatić, S., Bogavac, I., Punišić, S., Subotić, M. (2015). Quantitative analysis of AG501 – calibration and head-movement correction. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 262-267.

11. Vojnović, M., Jeličić, Lj., Bogavac, I. (2015). Maximal vowel space as indicator of atypically articulation organs development. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 131-138.

 

Saopštenje sa medjunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Bogavac, I., Sovilj, M. (2008). Speech and Language Impairment with DBA – case study. 2nd European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, ISBN 978-86-81879-21-4, Sofia, Bulgaria, pp. 50-51.

2. Bogavac, I., Daničić, M. (2008) FoxP2 and speech and language impairment, 2nd European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, ISBN 978-86-81879-21-4, Sofia, Bulgaria, apstracts, pp. 33.

3. Daničić, M., Vujović, M., Bogavac, I. (2009). The identification of language disorders and dyslexia genes. 3th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Abstracts – CD, ISBN 978-86-81879-25-2, Belgrade, Serbia.

4. Subotić M., Bilibajkić R., Fatić S., Bogavac I., Punišić S. (2015). Influence of Recording Conditions on AG501 Calibration, Book of abstracts 3. International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS, Novi Sad, ISBN: 798-86-7892-758-4, pp.6:7.

5. Fatić S., Stanojević N., Bogavac I. (2016). Phonetic and phonological development in Serbian children with speech and language impairment and altered EEG findings,3 rd International Scientific Conference, CONTEMPORARY RESEARCH IN PHONETICS AND PHONOLOGY: METHODS, ASPECTS AND PROBLEMS, Latvian language Institute of the University of Latvia, ISBN 978-9984-72-82-3, May 12-13, Riga, Latvia, pp.29.

 

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja

1. Vojnović, M., Bogavac, I., Jeličić Dobrijević, Lj. (2014). Maximal vowel space method in analysis of vowels in prelingual speech phase. Specijalna edukacija i rehabilitacija, Beograd, Srbija, ISSN1452-7367, Vol.13,br.2, pp. 213-234.

2. Radičević, Z., Jeličić, Lj., Bogavac, I., Stokić, M., Sovilj, M., Subotić, M. (2015). The changes in relation of auditory and visual input activity between hemispheres analyzed in cartographic Eeg in a child with hyperactivity syndrome. Specijalna edukacija i rehabilitacija, Beograd, Srbija, ISSN 1452-7367, Vol.14, br.4, pp. 441-458.

 

Radovi u časopisu nacionalnog značaja

1. Bogavac, I., Jeličić Dobrijević, Lj., Vujović, M. (2014). Risk factors associated with developmental articulation disorders. Beogradska defektološka škola, Beograd, Srbija, ISSN0354-8759, Vol.20(1), br.58, 119-126. UDK372.76.

2. Bogavac, I., Jeličić Dobrijević, Lj., Rakonjac, M. (2014). Neposredna verbalna memorija kod dece sa disfazijom. Beogradska defektološka škola, Beograd, Srbija, ISSN0354-8759, Vol.20(3), br.60, 627-638, UDK372.76.

3. Vojnović, M., Bogavac, I., Dobrijević, Lj. (2014). Acoustic vocal tract model of one-year-old children. Telfor journal, Beograd, Srbija, ISSN1821-3251, Vol. 6, No. 2, 126-130.

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1. Vojnović, M., Bogavac, I., Dobrijević, Lj. (2013). Formantne frekvencije vokala jednogodišnjeg deteta, XXI Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-1-4799-1420-3, Zbornik radova, str. 781-784, Beograd.

 

Učešće na projektima

2011-2016 Oblast osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027.

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes