-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Dr sci Ružica Bilibajkić

Dr Ružica Bilibajkić rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1999. godine. Diplomirala je 2005. godine na Odseku za elektroniku, telekomunikacije i automatiku (smer telekomunikacije). Postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer tehnička akustika, upisala je 2005. godine, gde je 2011. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Segmentacija reči na bazi MFCC i GFCC spektralnih modela“ i stekla zvanje magistra nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Prepoznavanje artikulaciono-akustičkih odstupanja glasova u patološkom govoru“ odbranila je 2016. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Naučno-istraživačku karijeru, pretežno u oblasti digitalne obrade govornog signala, započela je 2006. godine kao istraživač pripravnik u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu. Stručno i naučno interesovanje usmerila je u oblasti telekomunikacija i to na istraživanje govora i govorne komunikacije, prenosa govora, psihoakustike, produkcije i percepcije govora, patologije govora kao i mrežnih tehnologija. Trenutno je angažovana kao istraživač saradnik u Centru za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu. Najznačajnije rezultate postigla je u oblasti obrade govornog signala, prepoznavanja patologije govora kao i u izradi sistema za računarsku (automatsku) procenu kvaliteta govora i sluha. Do sada ima preko 30 objavljenih naučnih i stručnih radova, kao i više tehničkih i razvojnih rešenja. 

Od 2006. godine učestvuje u većem broju naučnih projekata kod Ministarstva za nauku Republike Srbije. Članica je Evropskog udruženja mladih akustičara (EAA YAN - European Acoustical Association Young Acousticians Network). Nosilac je CISCO sertifikata  (CSCO11489469) i to CCNA (Cisco Certified Network Asociate), CCNP Route (Cisco Certified Network Professional - Route), CCNP Switch (Cisco Certified Network Professional - Switch), Cisco FS (Firewall Specialist),  

 

Reprezentativne reference:

- Bilibajkić R. (2016). Recognition of articulatory-acoustic deviations in pathological speech, rad po pozivu , Zbornik radova konferencije TELFOR 2016, Beograd, oktobar 2016. ISBN 978-1-5090-4085-8.  pp.395:402, 2016, 

- Bilibajkić R., Šarić Z, Punišić S. (2016). Algorithms for the detection of types of articulation disorders, In Jovičić S.T., Šarić Z, Subotić M. (eds):  Specific applications of information technology and signal processing in speech disorder diagnosis and therapy, LAAC & IEPSP, Belgrade, ISBN 978–86–89431-14-8  pp.177-262, 2016.

- Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S.T., Punišić S., Subotić M.(2016). Automatic detection of stridence in speech using the auditory model, Computer Speech & Language,  Advance online publication. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csl.2015.08.006. Computer Speech & Language, March 2016, Volume 36, Pages 122–135, 2016.

- Bilibajkić R., Šarić Z., Punišić S., M. Subotić, Jovičić S.T. (2013). Automatic evaluation of stridence in speech based on the auditory model; In Jovičić S.T., M. Subotić (eds): Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II; CUŽA, Belgrade, ISBN 978-86-81879-46-7, pp. 111-127, 2013.

- Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S.T. (2011). Automatic speech segmentation aimed for pathology detection; In Jovičić S.T., M. Subotić (eds): Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, I; CUŽA, Belgrade, ISBN 987-86-81879-34-4, pp. 122-143, 2011.

- Šarić Z., Jovičić S.T., Bilibajkić R.  (2011). Speech segmentation on subphonemic segments aimed to the speech pathology analysis; 19th International Congress on Acoustics, ICA 2007, paper CAS-03-040, Madrid, 2007.

- Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S.T. (2011). Auditory-model Based Speech Segmentation on Subphonemic Segments, in Proceedings of Forum Acusticum 2011, Aalborg, Denmark, June 2011, European Acoustics Association, ISBN: 978-84-694-1520-7, ISSN: 221-3767, pp.55-60.

- Šarić Z., Jovičić S.T., Bilibajkić R. (2008). A method for automatic speech segmentation and annotation at phonetic level; Primenjena lingvistika 9, Beograd – Novi Sad, pp.88-96, 2008, ISSN 1451-7124 

- Subotić M., Bilibajkić R., Punišić S. (2016). Telehealth approach in the treatment of children with verbal communication disorders, In Jovičić S.T., Šarić Z, Subotić M. (eds):  Specific applications of information technology and signal processing in speech disorder diagnosis and therapy, LAAC & IEPSP, Belgrade, ISBN 978–86–89431-14-8  pp.1-76, 2016.

 

Celokupan spisak objavljenih radova

Učešće na projektima

 

Publikovani radovi 

 

Poglavlja u monografiji

1. Bilibajkić R., Šarić Z, Punišić S. (2016). Algorithms for the detection of types of articulation disorders, In Jovičić S.T., Šarić Z, Subotić M. (eds):  Specific applications of information technology and signal processing in speech disorder diagnosis and therapy, LAAC & IEPSP, Belgrade, ISBN 978–86–89431-14-8  pp.177-262, 2016.

2. -Subotić M., Bilibajkić R., Punišić S. (2016). Telehealth approach in the treatment of children with verbal communication disorders, In Jovičić S.T., Šarić Z, Subotić M. (eds):  Specific applications of information technology and signal processing in speech disorder diagnosis and therapy, LAAC & IEPSP, Belgrade, ISBN 978–86–89431-14-8  pp.1-76, 2016.

3. Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S.T. (2011). Automatic speech segmentation aimed for pathology detection; In Jovičić S.T., M. Subotić (eds): Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, I; CUŽA, Belgrade, ISBN 987-86-81879-34-4, pp. 122-143, 2011.

4. Bilibajkić R., Šarić Z., Punišić S., Subotić M., Jovičić S.T. (2013). Automatic evaluation of stridence in speech based on the auditory model; In Jovičić S.T., M. Subotić (eds): Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II; CUŽA, Belgrade, ISBN 978-86-81879-46-7, pp. 111-127, 2013.

 

Rad u međunarodnom časopisu

1. Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S.T., Punišić S., Subotić M. (2015). Automatic detection of stridence in speech using the auditory model, Computer Speech & Language, Advance online publication. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csl.2015.08.006. Computer Speech & Language, March 2016, Volume 36, Pages 122–135.

 

Radovi na međunarodnim konferencijama

1. Bilibajkić R. (2016). Recognition of articulatory-acoustic deviations in pathological speech, rad po pozivu , Zbornik radova konferencije TELFOR 2016, Beograd, oktobar 2016. ISBN 978-1-5090-4085-8.  pp.395:402, 2016, 

2. Šarić Z., Jovičić S., Bilibajkić R. (2007). Speech segmentation on subphonemic segments aimed to the speech pathology analysis. 19th International Congress on Acoustics, ICA 2007. Proceedings, 2007; Madrid, ISBN: 978-1-61567-707-8: 429-434. 

3. Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S.T. (2011). Auditory-model Based Speech Segmentation on Subphonemic Segments, in Proceedings of Forum Acusticum 2011, Aalborg, Denmark, June 2011, European Acoustics Association, ISBN: 978-84-694-1520-7, ISSN: 221-3767, pp.55-60.

4. Bilibajkić R., Šarić Z., Punišić S., Subotić M, Jovičić S T. (2013). Automatic detection of stridence in speech using the auditory model. Speech and Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language; Proceedings, 2013; Belgrade, ISBN 978-86-81879-45-0 : 230-239.

5. Bilibajkić R., Jovičić S. T., Šarić Z., Punišić S., Subotić M. (2013). Automatic detection of speech pathology - toward the expert system. Speech and Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language; Proceedings, 2013; Belgrade, ISBN 978-86-81879-45-0:  340-345.

6. R . Bilibajkić , Subotić M., Furundžić D. (2014). Primena neuralnih mreža u detekciji patološkog izgovora srpskih glasova. XXII Telekomunikacioni forum TELFOR 2014, Zbornik radova 2011; Društvo za telekomunikacije – DT ETF - Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu IEEE Serbia & Montenegro Com Chapter,  25-27 Novembar, Beograd, Srbija. Izdavači: Društvo za telekomunikacije -Beograd, Akademska misao - Beograd, ISBN: 978-1-4799-6190-0: 873-876.

7. Subotić M., Šarić Z., R . Bilibajkić, Jovičić S.T., Punišić S. (2015). Objective approach to the acoustic characteristics of stridence. Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 65-90.

8. Punišić S., Jovičić S.T., Subotić M., Bilibajkić R. (2015). The Impact Of Learning At Whisper Pronunciation Quality. Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 371-378.

9. Bilibajkić R., Fatić S., Bogavac I., Punišić S., Subotić M. (2015). Quantitative analysis of AG501 – calibration and head-movement correction. Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 262-267.

10. Šarić Z., Subotić M., Bilibajkić R., Jovičić S.T., Grozdić Đ. (2015). Howling Suppression In Digital Ksafa Using Adaptive Filtering. Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 121-130.

11. Subotić M., Bilibajkić R., Fatić S., Bogavac I., Punišić S. (2015). Influence of Recording Conditions on AG501 Calibration, Book of abstracts 3. International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS, Novi Sad, ISBN: 798-86-7892-758-4, pp.6:7.

 

Radovi objavljeni u domaćim časopisima

1. Šarić Z., Jovičić S.T., Bilibajkić R.  (2008). A method for automatic speech segmentation and annotation at phonetic level; Primenjena lingvistika 9, Beograd – Novi Sad, pp. 88-96, 2008, ISSN 1451-7124.

 

Radovi objavljeni na nacionalnom skupu

1. Bilibajkić R. (2005). Analiza prozodijskih obeležja u govornom stavovima. XII TELFOR 2005, Zbornik radova na CD-u 2005; Beograd, Srbija. ISBN 86-7466-228-5. 

2. Šarić Z., Bilibajkić R., Jovičić S. (2006). Algoritam za ML segmentaciju reči sa povećanom osetljivošću na nagle promene stacionarnosti; Konferencija ETRAN 2006, Zbornik radova 2006, Beograd; ISBN: 86-80509-58-2:470-473.

3. Šarić Z., Bilibajkić R., Jovičić S. (2006). Algoritam za uslovnu segmentaciju reči za primenu u dijagnostici patološkog izgovora; Konferencija DOGS 2006, Zbornik radova 2006, Vršac; ISBN 86-7892-005-X:14:17.

4. Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S.; Segmentacija reči postupkom najbližeg uzorka za potrebe analize poremećaja izgovora fonema (2007); ETRAN, Igalo, 2007.

5. Šarić Z., Bilibajkić R. (2009); Sistem za merenje kvaliteta sluha Quick SIN testom. 17. Telekomunikacioni forum TELFOR 2009, Zbornik radova 2009, ISBN 978-86-7466-375-2:1069:1072.

6. Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S.(2010); Segmentacija reči za potrebe dijagnostike patologije govora primenom auditornog modela, konferencija ETRAN-a, Donji Milanovac, Zbornik radova 2010; ISBN 978-86-80509-65-5: AK4.5-1-3.

7. Gerazov B., Ivanovski Z., Bilibajkić R. (2010); Modeling macedonian intonation for text-to-speech synthesis, Konferencija DOGS 2010, Iriški venac, Zbornik radova 2010; ISBN 978-86-7892-311-1:105-107.

8. Milidrag B., Bilibajkić R., Šarić Z.(2010); Realizacija sistema za on-line procenu kvaliteta sluha QSIN testom, Konferencija ETRAN-a , Donji Milanovac, Zbornik radova 2010; ISBN 978-86-80509-65-5: AK4.2-1-4.

9. Bilibajkić R., Šarić Z., Punišić S., Subotić M., Jovičić S.T.(2012); Detekcija stridensa u patološkom izgovoru primenom auditornog modela, Zbornik radova sa simpozijuma Digitalna obrada govora i slike, DOGS 2012, Kovačica; ISBN 978-86-7892-439-2:56-59.

10. Punišić S., Jovičić S.T., Subotić M., Šarić Z., Bilibajkić R. ; Stridens - spektralna distorzija glasova: auditivna i akustička analiza, DOGS 2012, 4-7. oktobar 2012, Kovačica, ISBN 978-86-7892-439-2:60-63. 

11. Jokić I., Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S. (2014). Prepoznavanje stridensa na bazi modela zasnovanog na višedimenzionalnoj Gausovoj raspodeli, zbornik radova DOGS 2014, X konferencija digitalna obrada govora i slike, FTN, 5-9 Oktobar, 2014, Novi Sad, Srbija. Izdavači: Fakultet Tehničkih Nauka - Novi Sad, Elektrotehnički Fakultet - Beograd, Elektronski Fakultet - Niš,  ISBN:978-86-7892-633-4: 19-22.

12. Subotić M., Šarić Z., Jovičić S., Vojnović M., Bilibajkić R. (2014). Merenje TEOAE na bazi banke frekvencijski zavisnih prozora analize, zbornik radova DOGS 2014, X konferencija digitalna obrada govora i slike, FTN, 5-9 Oktobar, 2014, Novi Sad, Srbija. Izdavači: Fakultet Tehničkih Nauka - Novi Sad, Elektrotehnički Fakultet - Beograd, Elektronski Fakultet - Niš,  ISBN:978-86-7892-633-4: 115-118.

13. Grozdić Đ., Bilibajkić R., Šumarac Pavlović D. (2016). Automatsko prepoznavanje govornika u emotivnom govoru, Zbornik radova 60. konferencije ETRAN 2016, Zlatibor, Srbija. ISBN:978-86-7466-618-0, jun 2016. AK2.2 

14. Bilibajkić R., Grozdić Đ., Šarić Z., Jovičić S.T. (2016). Algoritam za automatsku detekciju poremećaja trajanja glasova, Zbornik radova 60. konferencije ETRAN 2016, Zlatibor, Srbija. ISBN: 978-86-7466-618-0, jun 2016. AK2.3

 

Техничка и развојна решења 

1. Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Subotić M., Punišić S., Pantelić S., Bilibajkić R., Stokić M. Đorđević M., Golubović S., Jovanović P., Savić M., Zurovac A. (2008). Sistem za automatsko dijagnosticiranje patologije govora, Projekat: Sistem za objektivnu procenu kvaliteta artikulacije i njegova primena u korekciji patološkog izgovora, Projekat finansiran od starne MNTR R Srbije, (6134B), (recezentski list: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, tehničko rešenje).   

2. Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Subotić M., Punišić S., Pantelić S., Bilibajkić R., Stokić M. Đorđević M., Golubović S., Jovanović P., Savić M., Zurovac A. (2009). Radna stanica za merenje kvaliteta sluha QuickSIN testom, Projekat: E-medicine sistem za kontrolu kvaliteta sluha, Projekat finansiran od starne MNTR R Srbije, (13011), (recezentski list: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, tehničko rešenje).   

3. Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Čabarkapa N., Subotić M., Punišić S., Pantelić S., Bilibajkić R., Stokić M. Đorđević M., Golubović S., Jovanović P., Savić M., Zurovac A. (2009). Sistem za proveru sluha putem interneta, Projekat: E-medicine sistem za kontrolu kvaliteta sluha, Projekat finansiran od starne MNTR R Srbije, (13011), (recezentski list: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, tehničko rešenje).  

4. Bilibajkić R., Savić M., Subotić M., Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Maksimović S., Punišić S., Čabarkapa N., Nenadović V., Buzganović I., Pavković I., Vojnović M., Đorđević M. (2012). Tehnical solution: "e-vežbe za usvajanje pojmova", decembar 2012, recezenti: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.  

5. Savić M., Bilibajkić R., Šarić Z., Jovičić S., Subotić M., Sovilj M., Maksimović S., Punišić S., Čabarkapa N., Stokić M., Nenadović V., Pavković I., Vojnović M., Grozdić Đ. (2012). Tehnical solution: "Logopedski Elektronski Karton", decembar 2012, recezenti: prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad i prof dr Dragana Šumarac, Elektrotehnički fakultet, Beograd.   

6. Šarić Z., Subotić M., Jovičić S., Sovilj M., Čabarkapa N., Punišić S., Maksimović S., Bilibajkić R., Stokić M., Đorđević M., Savić M., Grozdić Đ., Buzganović I. (2012). Tehničko rešenje: KSAFA-D digitalni selektivni amplifikator, decembar 2012, recezenti: Miomir Mijić, Vlada Delić, Beograd. 

7. Šarić, Z., Subotić, M, Sovilj, M., Vojnović, M., Bilibajkić, R., Grozdić, Đ., Jovičić, S., Maksimović, S., Punišić, S. (2014). Tehničko rešenje, ''Optimizacija prenosne karakteristike digitalnog selektivnog amplifikatora KSAFA-DO i njegova realizacija u okviru operativnog sistema Windows'', decembar 2014, recezenti: prof. dr. Miomir Mijić, Elektrotehnički Fakultet Beograd i prof. dr. Dragana Šumarac, Elektrotehnički Fakultet Beograd

8. Subotić M., Šarić Z., Bilibajkić R., Grozdić Đ., Subotić I., Punišić S., Maksimović S. (2015). Telemedicine sistem za interaktivni distalni audiolingvistički tretman osoba sa poremećajima verbalne komunikacije; recezenti: prof. dr. Miomir Mijić, Elektrotehnički Fakultet Beograd i prof. dr. Dragana Šumarac, Elektrotehnički Fakultet Beograd. 

9. Šarić Z., Subotić M., Bilibajkić R., Grozdić Đ., Jovičić S. (2015). Algoritamski modul za sprečavanje mikrofonije u selektivnom auditornom amplifikatoru KSAFA-D primenom adaptivnog filtriranja; recezenti: prof. dr. Miomir Mijić, Elektrotehnički Fakultet Beograd i prof. dr. Dragana Šumarac, Elektrotehnički Fakultet Beograd. 

 

Doktorska disertacija 

1. Bilibajkić R. (2016), Prepoznavanje artikulaciono-akustičkih odstupanja glasova u patološkom govoru, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2016. 

 

Magistarski rad

1. Bilibajkić R. (2011). Segmentacija reči na bazi MFCC i GFCC spektralnih modela, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011.

 

Učešće na projektima

2006-2007 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: ,,Sistem za objektivnu procenu kvaliteta artikulacije i njegova primena u korekciji patološkog izgovora’’, MNTR, projekat 006134.

2008-2010 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „E-medicine sistem za procenu kvaliteta sluha”, MNTR, projekat 13011.

2011-2017 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027.

2011-2017 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „E-logoped”, MNTR, projekat 32032.

 

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes