-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

mr sci Marijana Rakonjac

Rоdjеna 1981. gоdinе u Bеоgrаdu gdе je zаvršilа osnovnu, srednju školu, а zatim 2000. godinе upisala i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Na odseku za logopediju diplomirala 2005. godine. Obavezni pripravnički staž kao diplomorani logoped obavila u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju u Beogradu od aprila meseca 2006.godine do aprila meseca 2007. godine, nakon čega je položila stručni, državni ispit u Ministarstvu Zdravlja. Od aprila meseca 2007.godine do februara meseca 2008.godine  je bila u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (IEFPG) u Beogradu u svojstvu volontera, gde  je od februara meseca 2008.godine i zaposlena na radnom mestu logopeda- audiolingviste. Pored redovnih zadataka u IEFPG, bavi se i naučno-istraživačkim radom.  U martu mesecu 2008.godine upisala doktorske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Genetika, gde je  trenutno u fazi izrade svoje doktorske teze. Član  Udruženja logopeda Srbije. Od 2011. godine učestvuje u naučnom projekata kod Ministarstva za nauku Republike Srbije. Autor  i koautor  brojnih radova saopštavanih na skupovima nacionalnog i međunarodnog značaja. 

 

Reprezentativne reference:

  -  Rakonjac M., Cuturilo G.,Stevanovic M., Jelicic Lj., Subotic M., Jovanovic I., Drakulic D. (2016). Differences in speech and language abilities between children with 22q11.2 deletion syndrome and children with phenotypic features of 22q11.2 deletion syndrome but without microdeletion. Research in Developmental Disabilities, Volume 55, Pages 322-329. 

  -  Rakonjac M., Cuturilo G., Stevanovic M., Jovanovic I., Jelicic Lj., Mijovic M., Drakulic D. (2016). Speech and language abilities of children with the familial form of 22q11.2 deletion syndrome. Genetika, Volume 48(1), Pages 57-72.

- Rakonjac M., Vujovic M., Jelicic Lj., Drakulic D., Cuturilo G., Jovanovic I., Stevanovic M. (2015). The importance of early stimulation of speech and language for children with microdeletion on chromosome 22. PTPPPA 2015. 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, Proceedings, Belgrade, ISBN 978-86-89431-05-6, pp. 299-304.

- Rakonjac M., Jeličić Dobrijević LJ., Drakulić D., Čuturilo G., Jovanović I. and  Stevanović M. (2014). Variability of speech and language problems in the children with 22q11.2 deletion syndrome, II-27 P Abstract book str. 104, V Congress of the Serbian Genetic Society, September 28th – October 2nd. Kladovo, Serbia.

- Rakonjac M., Jeličić Dobrijević LJ., Drakulić D., Čuturilo G., Jovanović I. and  Stevanović M. (2014). The efect of the deletion 22q11.2 on early comunication in Serbian speaking children: children at risk. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, September 5-7, Varna, Bulgaria.

- Rakonjac M, Dobrijević Lj, Vujović M. (2013). Genetic research regarding communication disorders. Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Društvodefektologa Srbije, FASER, pp 123 do 135, Vol 19 (1) br.55, UDK 372.76, 

- Rakonjac M., Dobrijevic Lj. (2013). The influence of early communication on child development and learning, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE 2013, Editors: M. Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-44-3, Belgrade, Serbia, pp. 368-371,.

- Rakonjac M., Čuturilo G. (2013). Potential mechanisms of speech and language problems in the 22q11.2 deletion syndrome, Verbal Communication Quality – Interdisciplinary research II, Editors: I. Jovicic, M. Subotic. LAAC, IEPSP, Belgrade ISBN 978-86-81879-46-7, pp 604-619.

- Danicic M., Stepanović V. Petković Šulović K., Bogavac I. (2008). Application of the KSAFA System in Early Rehabilitation Treatment of Speech – Language development in Children before 3rd  Year of age, Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceeding. Editors: M. Sovilj, V. Bojanova, M. Skanavis, S. Pantelic, ISBN 978-86-81879-22-1, Sofia, Bulgaria , pp. 113- 116.

- Rakonjac M., Bogavac I. (2011). Genetic cause of speech and language disorders.Verbal communication Quality Interdisciplinary Research I. Editors I. Jovicic, M. Subotic. LAAC, IEPSP, ISBN 978-86-81879-34-4, pp 424-445.

- Danicic M.  , Buzganovic I. (2009). Genetic Basis of Dyslexia. 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Abstracts - CD, ISBN 978-86-81879-25-2, Belgrade, Serbia, 13.11 - 14.11. 

- Danicic M., Vujovic M., Bogavac I. (2009). The Identification of language disorders and dyslexia genes. 3rd InternationalConference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Abstracts - CD, ISBN 978-86-81879-25-2, Belgrade, Serbia, 13.11 - 14.11.

- Danicic M., Stepanović V., Petković Šulović K., Bogavac I. (2008). Application of the KSAFA System in Early Rehabilitation Treatment of Speech – Language development in Children before 3rd  Year of age, Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceeding. Editors: M. Sovilj, V. Bojanova, M. Skanavis, S. Pantelic, ISBN 978-86-81879-22-1, Sofia, Bulgaria , pp. 113- 116.

 

Celokupan spisak objavljenih radova - link

Učešće na projektima - link

 

Publikovani radovi :

 

Radovi u časopisu medjunarodnog značaja (M21, M23)

1. Rakonjac M., Cuturilo G.,Stevanovic M., Jelicic Lj., Subotic M., Jovanovic I., Drakulic D. (2016). Differences in speech and language abilities between children with 22q11.2 deletion syndrome and children with phenotypic features of 22q11.2 deletion syndrome but without microdeletion. Research in Developmental Disabilities, Volume 55, Pages 322-329. 

2. Rakonjac M., Cuturilo G., Stevanovic M., Jovanovic I., Jelicic Lj., Mijovic M., Drakulic D. (2016). Speech and language abilities of children with the familial form of 22q11.2 deletion syndrome. Genetika, Volume 48(1), Pages 57-72.

 

Radovi u časopisu nacionalnog značaja 

1. Vujovic M., Dobrijevic Lj., Rakonjac M. (2012). Kritican period za razvoj govora i jezika. Beogradska defektoloska skola, ISSN 0351-2169, Društvo defektologa Srbije, FASER, Beograd.

2. Rakonjac M., Dobrijević Lj., Vujović M. (2013). Genetic research regarding communication disorders. Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Društvo defektologa Srbije, FASER, pp 123 do 135, Vol 19 (1) br.55. UDK 372.76

3. Bogavac I., Jelicic Dobrijevic LJ., Rakonjac M. (2014). Short-term verbal memory in children with speech and language impairment, Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Društvo defektologa Srbije, FASER, Beograd.

 

Monografska studija/poglavlјe u knjizi  ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Rakonjac M., Bogavac I. (2011). Genetic cause of speech and language disorders.Verbal communication Quality Interdisciplinary Research I. Editors: I. Jovicic, M. Subotic. LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-34-4, pp 424-445.

2. Bogavac I., Rakonjac M. (2011). Perinatal factors have an effect on speech and language in MZ twins. Verbal communication Quality Interdisciplinary Research I. Editors: I. Jovicic, M. Subotic. LAAC, IEPSP, Belgrade,ISBN 978-86-81879-34-4, pp 234-247.

3. Rakonjac M., Čuturilo G. (2013). Potential mechanisms of speech and language problems in the 22q11.2 deletion syndrome, Verbal Communication Quality – Interdisciplinary research II, Editors: I. Jovicic, M. Subotic. LAAC, IEPSP, Belgrade ISBN 978-86-81879-46-7, pp 604-619.

4. Bogavac I., Rakonjac M. (2013). FoxP2- past and future. Verbal communication Quality Interdisciplinary Research II. Editors: I. Jovicic, M. Subotic. LAAC, IEPSP, Belgrade,ISBN 978-86-81879-46-7, pp 201-217.

 

Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u celini 

1. Daničić M., Stepanović V., Petković Šulović K., Bogavac I. (2008). Application of the KSAFA System in Early Rehabilitation Treatment of Speech – Language development in Children before 3rd  Year of age, Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceeding. Editors: M. Sovilj, V. Bojanova, M. Skanavis, S. Pantelic, ISBN 978-86-81879-22-1, Sofia, Bulgaria, pp. 113-116.

2. Bogavac I., Daničić M. (2008). FoxP2 and speech and language Impairment, Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, ISBN 978-86-81879-21-4, Sofia, Bulgaria, apstracts, pp.33.

3.  Miletic M., Bojovic K., Daničić M., Buzganovic I. (2010). Genetic aspects of speech and language pathology. Proceedings of The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Ancient Olympia, Greece, 21-23. October. ISBN: 978-86-81879-32-0, pp 36 - 41

4. Nenadovic V., Šulovic-Petkovic K., Daničić M. (2010). Multidisciplinary approach in the treatment and follow-up of dysphasic preschoolers. Proceedings of The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Ancient Olympia, Greece, 21-23.October. ISBN: 978-86-81879-32-0, pp. 93-96.

5. Rakonjac M., Dobrijevic Lj. (2013). The influence of early communication on child development and learning, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE. Editors: M. Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-44-3, Belgrade, Serbia, pp. 368-371

6. Dobrijević Lj., Rakonjac M., Vujović M., Bogavac I. (2013). Prenatal communication: how it reflect on earlz child development. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE, Editors: M. Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-44-3, Belgrade, Serbia, pp. 165-170.

7. Vujović M., Dobrijević Lj., Rakonjac M., Bogavac I. (2013). The role of basal ganglia in speech motor control.  4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE, Editors: M. Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-44-3, Belgrade, Serbia, pp. 177-185.

8. Rakonjac M., Jeličić Dobrijević Lj., Drakulić D., Čuturilo G., Jovanović I. and  Stevanović M. (2014). The efect of the deletion 22q11.2 on early comunication in Serbian speaking children: children at risk. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, September 5-7, Varna, Bulgaria.

9. Vujovic M., Jelicic Dobrijevic Lj., Rakonjac M., Bogavac I. (2014). Articulation skills of school children age 7-10.   4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, September 5-7, Varna, Bulgaria. 

10. Jelicic Dobrijevic Lj., Vujovic M., Rakonjac M., Bogavac I. (2014). The estimation of speech and language functions in prenatally simulated children. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders ,September 5-7, Varna, Bulgaria.

11. Rakonjac M., Vujovic M. (2015). Effect of FOXP2 in the developing and mature brain. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 340-344

12.  Popic N., Rakonjac M. (2015). Acoustic characteristics of the vowel a at patients with acute laryngitisExperimental analysis of emotions in speaker recognition. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 345-348.

13. Vujovic M., Jelicic Lj., Rakonjac M. (2015). Correlation between maternal and fetal brain circulation after auditory stimulation. PTPPPA 2015. 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, Proceedings, Belgrade, ISBN 978-86-89431-05-6, pp. 275-279.

14. Rakonjac M., Vujovic M., Jelicic Lj., Drakulic D., Cuturilo G., Jovanovic I., Stevanovic M. The importance of early stimulation of speech and language for children with microdeletion on chromosome 22. (2015). PTPPPA 2015. 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, Proceedings, Belgrade, ISBN 978-86-89431-05-6, pp. 299-304.

15. Jelicic Lj., Vujovic M., Bogavac I., Rakonjac M. (2015). The impact of prenatal auditory stimulation on early child psychophysiological development. PTPPPA 2015. 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, Proceedings, Belgrade, ISBN 978-86-89431-05-6, pp. 291-298.

 

Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u izvodu

1. Daničić M., Buzganovic I. (2009). Genetic Basis of Dyslexia. 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Abstracts - CD, ISBN 978-86-81879-25-2, Belgrade, Serbia.

2. Daničić M., Vujovic M., Bogavac I. (2009).The Identification of language disorders and dyslexia genes. 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Abstracts - CD, ISBN 978-86-81879-25-2, Belgrade, Serbia.

3. Rakonjac M., Jeličić Dobrijević Lj., Drakulić D., Čuturilo G., Jovanović I. and  Stevanović M. (2014). Variability of speech and language problems in the children with 22q11.2 deletion syndrome, II-27 P Abstract book str. 104, V Congress of the Serbian Genetic Society, September 28th – October 2nd. Kladovo, Serbia.

4. Jelicic Dobrijevic Lj., Rakonjac M., Vujović M. (2014). The estimation of speech and language sybsistems, cognitive and socio-emotional maturity in children from high risk pregnancies, II-26 P Abstract book str. 103, V Congress of the Serbian Genetic Society, September 28th – October 2nd. Kladovo, Serbia.

5. Rakonjac M., Jelicic Lj., Drakulic D., Cuturilo G., Jovanovic I., Stevanovic M., Vujovic M. (2015). Early communication in Serbain speaking children with 22q11.2 deletion syndrome (Meeting Abstract). EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, vol. 24 br., str S245-S246

 

Učešće na projektima

2011-2014 Ucesnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes