-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Dr sci Miško Subotić

Diplomirao je 1987. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na istom fakultetu je magistrirao 1992. godine i doktorirao 2013. godine. Kod ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije izabran je za naučnog saradnika 2015. godine. Radnu, istraživačku i naučnu karijeru, pretežno u oblasti govorne komunikacije, započeo je 1988. godine u Institutu za fiziku u Zemunu. Od 1993. radi u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu kao inženjer na mestu rukovodioca elektroakustičke laboratorije.

Svoje naučno interesovanje je fokusirao na multidisciplinarno istraživanje govorne komunikacije i to u oblastima: elektroakustike, produkcije i percepcije govora, poboljšanju razumljivosti govorne komunikacije, prepoznavanju govora i govornika, patologiji govora i tangentnim oblastima. Ovaj rad je rezultirao većim brojem studija istraživačkog karaktera, razvojem mnogih uređaja i sistema (uz patentiranje više rešenja) i formiranjem nekoliko novih metodologija. 

Od 2007. godine osnivač je i direktor inovacionog centara pod nazivom Centar za unapređenje životnih aktivnosti (CUŽA). 

Do sada ima preko 150 objavljenih autorskih/koautorskih naučnih i stručnih radova uključujući i radove objavljene u časopisima sa SCI liste. Autor/koautor je više softvera, patenata i tehničkih rešenja. 

Od 1995. godine učestvuje, najpre kao istraživač saradnik a od 2015. godine kao naučni saradnik na većem broju naučnih projekata kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Jedan je od organizatora, predsedavajući/kopredsedavajući na Internacionalnim naučnim skupovima: Speech and Language, 1999/2004/2009/2013/2015 i Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders 2008/2011/2014. Urednik je nekoliko interdisciplinarnih monografskih studija i zbornika radova međunarodnog karaktera. Redovan je učesnik domaćih skupova ETRAN i DOGS, kao i međunarodnog skupa TELFOR.

 

Reprezentativne reference: 

1. Stokić, M., Milosavljević, Z., Subotić, M. (2011). Specific features of brain connectivity during silent reading in children with developmental dyslexia. Special education and rehabilitation, Vol 10 (3), ISSN 1452-7367, Belgrade, pp. 479-491.  

2. Subotić, M., Šarić, Z., Jovičić, S.T. (2012). Adaptive Filter Based Two-Probe Noise Suppression System for Transient Evoked Otoacoustic Emission; Annals of Biomedical Engineering, 40(3), pp. 637-647, ISSN 0090-6964.

3. Jovičić, S.T., Jovanović, N., Subotić, M., Grozdić, Đ. (2015). Impact of Mobile Phone Usage on Speech Spectral Features, International Journal of Speech Language and the Law, Vol 22, No 1, pp. 111-126.

4. Bilibajkic, R., Šarić, Z., Jovičić, S.T., Punišić, S., Subotić, M. (2016). Automatic detection of stridence in speech using the auditory model, Computer Speech & Language, Advance online publication. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csl.2015.08.006. To appear in: Computer Speech & Language, March 2016, Volume 36, Pages 122–135.

5. Rakonjac, M., Čuturilo, G., Stevanović, M., Jeličić Lj., Subotić M., Jovanović I., Drakulić D. (2016). Differences in speech and language abilities between children with 22q11.2 deletion syndrome and children with phenotypic features of 22q11.2 deletion syndrome but without microdeletion. Research in Developmental Disabilities, Volume 55, 322-329

6. Grozdić, Đ., Jovičić, S., Subotić, M. (2017). Whispered speech recognition using deep denoising autoencoder, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 59, 15–22, http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai.2016.12.012.

7. Subotić M., Jovičić S.T. (2005): Vrste otoakustičkih emisija, Otoakustička emisija, teorija i praksa, IEFPG & P.A.L.O., poglavlje u monografiji, Editori, Slobodan Jovičić, Mirjana Sovilj, Beograd, ISBN 86-81879-10-3, str. 56-90. 

8. Jovičić, S.T., Šarić, Z., Subotić, M., Ignjatijević, D. (2003). P-528/03. Sistem i postupak za audiometarijsko testiranje (podnosioc prijave: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Zavod za intelektualnu svojinu. Prihvaćen.

9. Šarić, Z., Jovičić, S., Sovilj, M., Vojnović, M., Čabarkapa, N., Subotić, M., Punišić, S., Pantelić, S. i ostali (2010). Sistem za proveru sluha putem interneta, Projekat: E-medicine sistem za kontrolu kvaliteta sluha, Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (13011), 

10. Subotić, M., Šarić, Z., Bilibajkić, R., Grozdić, Đ., Subotić, I., Punišić, S., Maksimović, S. (2015). Tehničko rešenje: "Telemedicine sistem za interaktivni distalni audiolingvistički tretman osoba sa poremećajima verbalne komunikacije", decembar 2015,

 

Publikovani radovi 

 

Monografska studija/poglavlјe u knjizi  ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa, N. (2004). Govorna baza za habilitaciju i rehabilitaciju dece sa poremećajima verbalne komunikacije. GOVOR I JEZIK: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika I, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-07-03, IEFPG, Beograd, 70-97.

2. Punišić, S., Sovilj, M., Zec, D., Subotić, M. (2004). Kratak pregled akcentologije srpskog jezika. GOVOR I JEZIK: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika I, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-07-03, IEFPG, Beograd, 136-153.

3. Furundžić, D., Punišić, S., Subotić, M. (2009). Acoustic features variability analysis using neural networks. SPEECH AND LANGUAGE: Interdisciplinary research III, Eds. S.T. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 188-226.

4. Čabarkapa, N., Subotić, M. (2009). Associative frequency in the vocabulary of preschool children with developmental dysphasia, SPEECH AND LANGUAGE: Interdisciplinary research III, Eds. S.T. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp: 153-170.

5. Vojnović, M., Subotić, M. (2011). QiuckSIN hearing loss test method for adults and children, VERBAL COMMUNICATION QUALITY, Interdisciplinary Research, I, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-34-4, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 165-184.

6. Čabarkapa, N., Buzganović, I., Subotić, M. (2011). Comparative analysis of  free word association at children with normal speech and language development and developmental dysphasia and their associative frequency in the vocabulary, VERBAL COMMUNICATION QUALITY, Interdisciplinary Research, I, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-34-4, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 144-164.

7. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa N., Vojnović, M. (2013). Fricative characteristics, VERBAL COMMUNICATION QUALITY, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 5-21.

8. Furundžić, D., Jovičić, S., Subotić, M., Punišić, S. (2013). Optimisation process classification of articulation disorders, VERBAL COMMUNICATION QUALITY, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 128-146.

9. Furundžić, D., Jovičić, S.T., Subotić, M., Punišić, S. (2013). Imbalanced learning approach to the categorization of articulation disorders, VERBAL COMMUNICATION QUALITY, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 147-163.

10. Bilibajkić, R., Šarić, Z., Punišić, S., Subotić, M., Jovičić, S.T. (2013). Automatic evaluation of stridence in speech based on the auditory model, VERBAL COMMUNICATION QUALITY, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 111-127.

11. Sawicka, I., Subotić, M. (2013). Serbian /v/, Sandhi w jezykach slowianskich, Anna Cychnerska (Eds.), ISBN 987-83-231-3038-3, Torun, Poland, 279-295.

12. Subotić, M., Stanojević, N., Jeličić, Lj. (2016). Advantages of Neurofeedback training in improvement of children`s potentials, ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF FUNCTIONAL SPEECHLANGUAGE SIGNAL PROCESSING, Ed. Jeličić, Lj., Stokić, M., Subotić, M., ISBN 978-86-89431-15-5., IEPSP, LAAC, Belgrade, 303 - 368.

13. Subotić, M., Bilibajkić, R., Punišić, S. (2016). Telehealth approach in the treatment of children with verbal communication disorders, SPECIFIC APPLICATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SIGNAL PROCESSING IN SPEECH DISORDER DIAGNOSIS AND THERAPY, Ed. Jovičić, S., Šarić, Z., Subotić, M., ISBN 978–86–89431-14-8, IEPSP, LAAC, Belgrade,  1-75.

14. Šarić, Z., Subotić, M. (2016) Multifunctional speech therapy set for treatment of patients with developmental disorder in verbal communication, SPECIFIC APPLICATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SIGNAL PROCESSING IN SPEECH DISORDER DIAGNOSIS AND THERAPY. Ed. Jovičić, S., Šarić, Z., Subotić, M., ISBN 978-86-89431-14-8, IEPSP, LAAC, Belgrade, 263-323.

15. Punišić, S., Subotić, M., Žikić, V. (2016). Holistic approach in treatment of children with verbal communication pathology and reflection on social integration, TREATMENT OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS IN CHILDREN WITH COMBINED PATHOLOGY, Ed. Punišić, S.,  Maksimović, S., Nenadović, V. ISBN: 978-86-89431-13-1, IEPSP, LAAC, Belgrade, 1 - 134.

16. Jeličić, Lj., Stokić, M., Subotić, M. (2016). Electrophysiological correlates of speech and language information processing in children with verbal communication disorders, ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF FUNCTIONAL SPEECHLANGUAGE SIGNAL PROCESSING, Ed. Jeličić, Lj., Stokić, M., Subotić, M., ISBN 978-86-89431-15-5., IEPSP, LAAC, Belgrade, 1-63.

17. Adamović, T., Jeličić, Lj., Subotić; M. (2016) Early postnatal diagnostics in the prevention of psychophysiological disorders, PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHILD DEVELOPMENT: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, Ed. Sovilj, M., Jeličić, Lj., Adamović, T., ISBN 978–86–89431–12–4, IEPSP, LAAC, Belgrade, 197-261.

 

Rad u međunarodnom časopisu 

1. Punišić, S., Subotić, M., Čabarkapa, N. (2009). Stability of articulatory-acoustic characteristics in fricatives of the serbian language. Speech, vol. XXVI-br. 2. ISSN 0352-7565. Zagreb, str. 101-118.

2. Stokić, M., Milosavljević, Z., Subotić, M. (2011). Specific features of brain connectivity during silent reading in children with developmental dyslexia. Special education and rehabilitation, Vol 10 (3), ISSN 1452-7367, Belgrade, pp. 479-491.  

3. Subotić, M., Šarić, Z., Jovičić, S.T. (2012). Adaptive Filter Based Two-Probe Noise Suppression System for Transient Evoked Otoacoustic Emission; Annals of Biomedical Engineering, 40(3), pp. 637-647, ISSN 0090-6964.

4. Jovičić, S.T., Jovanović, N., Subotić, M., Grozdić, Đ. (2015). Impact of Mobile Phone Usage on Speech Spectral Fea-tures, International Journal of Speech Language and the Law, Vol 22, No 1, pp. 111-126.

5. Bilibajkic, R., Šarić, Z., Jovičić, S.T., Punišić, S., Subotić, M. (2016). Automatic detection of stridence in speech using the auditory model, Computer Speech & Language, Advance online publication. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csl.2015.08.006. To appear in: Computer Speech & Language, March 2016, Volume 36, Pages 122–135.

6. Rakonjac, M., Čuturilo, G., Stevanović, M., Jeličić Lj., Subotić M., Jovanović I., Drakulić D. (2016). Differences in speech and language abilities between children with 22q11.2 deletion syndrome and children with phenotypic fea-tures of 22q11.2 deletion syndrome but without microdeletion. Research in Developmental Disabilities, Volume 55, 322-329

7. Grozdić, Đ., Jovičić, S., Subotić, M. (2017). Whispered speech recognition using deep denoising autoencoder, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 59, 15–22. M21 (IF 2,6). http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai.2016.12.012.

 

Rad u međunarodnom časopisu verifikovanom posebnom odlukom 

1. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2005). Uporedna analiza frekvencijskog rečnika i učestalosti leksičkih odrednica kod disfazične dece i dece sa normalnim govorno jezičkim razvojem, Nastava i vaspitanje, ISBN 0547-3330-LIV, Beograd, str. 376-384.

2. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Fatić, S. (2013). Refleksija asocijacija reči kod dece na proces vaspitanja i obrazovanja. Nastava i vaspitanje br. 4, ISSN 0547-3330-LXII, Beograd, str. 591-601.

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

1. Subotić, M. (1998).  KSAFA equipment and their application in the habilitation and rehabilitation persons with hearing and speech impairment, Proceedings of the 18th International Congress of the Deaf, Ed. Amatzia Weisel. Tel Aviv, Izrael.

2. Mrdalj, D., Sovilj, M., Pantelić, S., Subotić, M. (1998). Efficacy of Kostic's Methodology in Sentence Development in Hearing Impaired Children, Proceedings of the 18th International Congress of the Deaf, Ed. Amatzia Weisel. Tel Aviv, Izrael, pp. 892-897; 

3. Subotić, M. (2003). O intenzitetu vokala, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, IEFPG, ISBN 86-81879-06-5,  Beograd, str. 240-246.

4. Subotić, M., Punišić, S., Pantelić, S., Čabarkapa, N., Mitić, M., Vasić, N., Milenković, S. (2003). Govorna baza podataka srpskog jezika, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 202-209.

5. Pantelić, S., Subotić, M. (2003). Efekat filtracije signala na percepciju vokala, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, IEFPG, ISBN 86-81879-06-5, Beograd, str. 247-252.

6. Adamović, T., Sovilj, M., Subotić, M. (2004). Prenatalna memorija i učenje. GOVOR I JEZIK: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika, I, S. Jovičić, M. Sovilj (ed.): ISBN 86-81879-07-03, IEFPG, Beograd, 271-281.  

7. Subotić, M., Punišić, S., Sovilj, M., Pantelić, S., Đoković, S. (2005). Diachronic examination of characteristics of Speech, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-X, IEFPG, Belgrade, pp. 234-237.

8. Punišić, S., Subotić, M., Čabarkapa, N. (2005). Characteristics of Written Discourse of HABIL Speech Language Base, Speech and Language, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-X, IEFPG, Belgrade, pp. 127-130

9. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Subota, N. (2005). Speech-language development and specific cognitive abilities, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-X, IEFPG, Belgrade, pp. 243-246.

10. Pantelić, S., Subotić, M., Barlov, I. (2005). Comparative Analysis of TEOAE Results and Tonal Liminar Audiometry, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-Х, IEFPG, Belgrade, pp. 95-99.

11. Đoković, S., Pantelić, S., Subotić, M. (2005). Specific TEOAE Cochlea Children with Speech and Language Disorders, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-Х, IEFPG, Belgrade, pp. 203-206.  

12. Sovilj, M., Adamović, T., Subotić, M., Stevović, N. (2005). Newborn’s Cry in the Function of Prediction of Verbal Communication,  II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-X, IEFPG, Belgrade, pp. 21-25. 

13. Šabanović, S., Đoković, S., Subotić, M. (2005). Comparative analysis of the results of TEOAE and BERA, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-X, IEFPG, Belgrade, pp. 70-75. 

14. Sovilj, M., Adamović, T., Subotić, M., Stevović, N. (2005). Newborn’s cry in risk and normal pregnancies. The 4th International workshop Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications (MAVEBA), Firenze, Proceeding, (Ed): Manfredi C., Firenze university press, ISBN 88-8453-319-8, pp.101-104.

15. Sovilj, M., Adamović, T., Subotić, M. (2006). Voice parameters in the function of the assessment of newborn`s  psychophysiological status, The 5th International Conference on Voice Physiology and Biomechanics (ICVPB), Proceeding, Tokyo University Press, pp. 21-24.

16. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa, N., Sovilj, M. (2006). Diskursne karakteristike pisanog korpusa govorno-jezičke baze HABIL. Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanskych yaziku, XVI zasedanje međunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika, editors: Z. Palkova, J. Janouškova, ISBN 80-7308-142-3, Prag, str. 133-146.

17. Punišić, S., Subotić, M., Pantelić, S., Čabarkapa, N. (2006). Anotacija pisanog diskursa govorno jezičke baze HABIL. Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanskych yaziku, XVI zasedanje međunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika, editors: Z. Palkova, J. Janouškova, ISBN 80-7308-142-3, Prag, str. 141-151.

18. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2006). Dužina rečenice kao prediktor govorno jezičke razvijenosti dece predškolskog uzrasta, Deca i biblioteke, međunarodni naučni skup, Urednik A. Vraneš, ISBN 86-86419-10-0, Beograd, str. 373-382.

19. Punišić, S., Subotić, M., Čabarkapa, N. (2008). The KSAFA system as a Function of Speech and Language Devel-opment in Children with Developmental Dysphasia. Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Bel-grade, pp. 288-296.

20. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2008). Significance of anamnesis date in diagnostics of dysphasic children speech language pathology, Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Belgrade, pp. 80-86.

21. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2008) Specifics of Pronunciation in Dysphasic Children-Relation Between Lexical and Phonological Abilities, Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Belgrade, pp. 209-215.

22. Adamović, T., Sovilj, M., Jeličić, Lj., Subotić, M. (2008). Comparative Analysis of Newborn's Cry Coefficients and Values of Prenatal Hearing Screening. Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Belgrade, pp. 191-198.

23. Punišić, S., Subotić, M., Pantelić, S. (2008). A longitudinal Study of Verbal Communication Disorders in Children Included in the KSAFA System. Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Eds. Sovilj M., Bojanova B., Skanavis M., Pantelić S., ISBN 978-86-81879-22-1, Belgrade, pp. 106-112.

24. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2008). Comparative Analysis of Types of Free Association at Children with Developmental Dysphasia in Regard to Children with Normal Speech and Language development. Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Eds. Sovilj M., Bojanova B., Skanavis M., Pantelić S., ISBN 978-86-81879-22-1, Belgrade, pp. 102-105.

25. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa, N. (2008). Efficiency and Duration of Dyslalia Treatment Based on Application of the KSAFA system. Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Eds. Sovilj M., Bojanova B., Skanavis M., Pantelić S., ISBN 978-86-81879-22-1, Belgrade, pp. 117-123.

26. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa, N. (2009). Coding of Language Organized Messages. Speech and Language, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, proceedings, Eds. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp.  147-151.

27. Punišić, S., Subotić, M., Čabarkapa, N. (2009). The articulatory - acoustic and auditive aspect of sound deviation in pathological articulation. Speech and Language, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings, Eds. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp. 151-158.

28. Furundžić, D., Subotić, M., Punišić, S. (2009). Determination of relevant parameters influence in articulation regularity quantification for serbian language phoneme /š/ using neural networks. Speech and Language, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings, Eds. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp. 158-168.

29. Čabarkapa, N., Stokić, M., Punišić, S., Subotić, M. (2009). A glance at the speech and language from the aspect of their pathology. Speech and Language, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, proceedings, Ed. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, 196-202.

30. Punišić, S., Jovičić, S., Subotić, M. (2011). Analysis of duration and intensity of voiceless affricatives and fricatives in typical and atypical pronunciation. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Proceedings, Ancient Olympia, Greece, October, 21-23, 2010, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, V. Bojanova, ISBN 978-86-81879-32-0 (IEPSP), Belgrade, pp. 72-79.

31. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2011). The assesment of a level of speech language development with pre-school children according to syntax complexity of their statements. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Proceedings, Ancient Olympia, Greece, October, 21-23, 2010, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, V. Bojanova, ISBN 978-86-81879-32-0 (IEPSP), Belgrade, pp. 97-101.

32. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2011). Free associations specifitacions of children with developmental dysphasia. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disor-ders, Proceedings, Ancient Olympia, Greece, October, 21- 23, 2010, Ed. M. Sovilj, M. Skanavis, V. Bojanova, ISBN 978-86-81879-32-0 (IEPSP), Belgrade, pp. 102-104.

33. Vojnović, M., Subotić, M. (2011). Specific features of QuickSIN test method for Serbian language. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Proceedings, Ancient Olympia, Greece, October, 21-23, 2010, Ed. M. Sovilj, M. Skanavis, V. Bojanova, ISBN 978-86-81879-32-0 (IEPSP), Belgrade, pp. 111-115.

34. Furundžić, D., Jovičić, S., Subotić, M., Punišić, S. (2012). Acoustic Features Determination for Regularity Articulation Quantification of Serbian Fricatives, NEUREL 2012, ISBN 978-1-4673-1571-5, Belgrade, pp. 197-201.

35. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa, N., Vojnović, M. (2013). Articulation-acoustic charactetistics of fricatives, PROCEEDINGS SPEECH AND LANGUAGE 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Eds. Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-25 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 286-300.

36. Furundžić, D., Jovičić, S.T., Subotić, M., Punišić, S. (2013). Imbalanced learning approach to the categorization of articulation disorders, PROCEEDINGS SPEECH AND LANGUAGE 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Eds. Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-26 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 89-99.

37. Bilibajkić, R., Jovičić, S., Šarić, Z., Punišić, S., Subotić, M. (2013). Automatic detection of speech pathology - toward the expert system. Proceedings Speech And Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Editors: Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-26 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 340-346.

38. Bilibajkić, R., Šarić, Z., Punišić, S., Subotić, M., Jovičić, S. (2013). Automatic detection of stridence in speech using the auditory model, Proceedings Speech And Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Eds. Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-26 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 230-239.

39. Furundžić, D., Jovičić, S., Subotić, M., Grozdić, Đ. (2013). Evaluation of phonemes quality articulation using neural network ensembles. Proceedings Speech And Language, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Eds. Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-26 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 183-190.

40. Radičević, Z., Jeličić-Dobrijević, Lj., Stokić, M., Subotić, M., Stanković-Milićević, I. (2013). Speech and language information processing obstruction in a bilingual child. Proceedings Speech And Language, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Editors: Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-26 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 171-177.

41. Subotić, M., Punišić, S., Vojnović, M., Čabarkapa, N. (2013). QuickSIN test za srpski jezik - problemi i realizacija. Aktualna vprašanja slovanske fonetike, Filozofska fakulteta, Ljubljana. ISBN 978-961-237-560-7, str. 157-165.

42. Punišić, S., Subotić, M., Vojnović, M. (2013). Diachronic follow up of interdental sigmatism in pronuntiation of serbian language speakers, Aktualna vprašanja Slovanske fonetike, Hotimir Tivadar (Eds.), ISBN 987-961-237-560-7, Ljubljana, Slovenia, 147-155.

43. Punišić, S., Subotić, M., Žikić, V. (2014). Significance of the holistic approach in diagnosis of verbal communication disorders, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceed-ings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, pp: 167-176.

44. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Stojanović, N. (2014). Relation between verbal associations and ability of defining terms in children with developmental dysphasia, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, pp: 108-112.

45. Stojanović, N., Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2014). Visual perception and written language, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, pp: 120-125.

46. Čabarkapa, N., Fatić, S., Subotić, M., Punišić, S. (2014). Associations of motionally colored words in preschool children, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, pp: 101-107. 

47. Punišić, S., Subotić, M., Žikić, V. (2015). Influence of nuchal cord in verbal communication disorders development. 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects (PTPPPA 2015).Belgrade, ISBN:  978-86-89431-05-6, pp. 242-251

48. Subotić, M., Šarić, Z., Bilibajkić, R., Jovičić, S.T., Punišić, S. (2015). Objective approach to the acoustic characteristics of stridence. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 65-90.

49. Punišić, S., Jovičić, S.T., Subotić, M. Bilibajkić, R. (2015). The Impact Of Learning At Whisper Pronunciation Quality. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 371-378.

50. Bilibajkic, R., Fatić, S., Bogavac, I., Punišić, S., Subotić, M. (2015). Quantitative analysis of AG501 – calibration and head-movement correction. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 262-267.

51. Furundžić, D., Subotić, M., Punišić, S. (2015). Optimal Resampling Of Imbalanced Data: Speech Pathology Detection. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 282-287.

52. Šarić, Z., Subotić, M., Bilibajkić, R., Jovičić, S.T., Grozdić, Đ. (2015). Howling Suppression In Digital Ksafa Using Adaptive Filtering. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 121-130.

53. Grozdić, Đ., Jovičić, S.T., Šarić, Z., Subotić, M. (2015). Comparison Of Gmm/Ubm And I-Vector Based Speaker Recognition Systems. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 274-281.

54. Radičević, Z., Jeličić, Lj., Stokić, M., Nenadović, V., Sovilj, M., Subotić M. (2015). Auditory Information Processing In Children With Specific Language Impairment Examined By Eeg Cartography. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 354-358.

55. Punišić,, S., Subotić, M., Nenadović, V. (2016). Electronic media exposure in children with communication disorders, Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6-9 сентября 2016 г. Варна, Болгария)/ отв. ред. В. В. Васильева. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 290 с. ISSN 2312-0274, u štampi http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html 

56. Subotić, M., Punišić, S., Maksimović, S. (2016). Diachronic changes of speech quality in serbian language speakers, Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6-9 сентября 2016 г. Варна, Болгария)/ отв. ред. В. В. Васильева. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 290 с. ISSN 2312-0274, u štampi http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Radičević, V., Sovilj, M., Pantelić, S., Đoković, S., Subotić, M., Đorđević, V. (1997). TV kao govorni model. Jezički razvoj i kultura govora u obrazovanju, Beograd, str. 18.

2. Subotić, M., Pantelić, S., Sovilj, M. (1998). Uticaj širine frekvencijskog opsega na percepciju govora kod slušno oštećene dece. I stručno naučni kongres Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa međunarodnim učešćem, zbornik apstrakata, Beograd, str. 36. 

3. Pantelić, S., Subotić, M., Sovilj, M. (1998). Percepcija vokala kod slušno oštećene dece. I stručno naučni kongres Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa međunarodnim učešćem, zbornik apstrakata, Beograd, str. 37.

4. Subotić, M. (2002). KSAFA aparati u okviru KSAFA sistema. Dani defekotologa Jugoslavije, Herceg Novi, zbornik rezimea, str. 105. 

5. Subotić, M. (2004). KSAFA apparatuses within KSAFA system. 18 Hellenic Organization of Hearing Speech Therapy and Communication Disorders, Patra, pp. 22.

6. Subotić, M., Punišić, S. (2004). KSAFA aparati u specijalnim školama. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 21.

7. Punišić, S., Sovilj, M., Subotić, M., Čabarkapa, N. (2004). Varijabilnost prozodijskih karakteristika srpskog jezika, Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 61.

8. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2005). Razvojna disfazija - govorno jezički i intelektualni potencijali, VIII Kongres kliničke neurofiziologije SCG sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova i sažetaka, ISBN 86-7138-136-6, Beograd, str. 170.

9. Subotić, M. (2005). Informacione tehnologije u KSAFA sistemu, Helenic organization of hearing speech therapy & communication disorders, Patra, Greece.

10. Punišić, S., Čabarkapa, N., Subotić, M. (2005). Uloga i značaj pedijatrijske službe za ranu habilitaciju dece sa poremećajem verbalne komunikacije. X simpozijum Domova zdravlja SCG sa međunarodnim učešćem, ISBN 86-84963-03-2, Beograd, str. 338.

11. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2005). Artikulacija i rečnik disfazične dece. X simpozijum Domova zdravlja SCG sa međunarodnim učešćem, ISBN 86-84963-03-2, Beograd, str. 305.

12. Sovilj, M., Pantelić, S., Punišić, S., Đoković, S., Subotić, M. (2005). KSAFA sistem u prevenciji invalidizacije dece sa patologijom govora i sluha. X simpozijum Domova zdravlja SCG sa međunarodnim učešćem, ISBN 86-84963-03-2, Beograd, str. 311.

13. Pantelić, S., Sovilj, M., Đoković, S., Subotić, M. (2005). Otoakustička emisijia i neonatalni slušni skrining. X simpozijum Domova zdravlja SCG sa međunarodnim učešćem, ISBN 86-84963-03-2, Beograd, str. 317.

14. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2005). Razvojna disfazija – govorno jezički i intelektualni potencijali, VIII Kongres kliničke neurofiziologije SCG sa međunarodnim učešćem, ISBN 86-7138-136-6, Zbornik radova i sažetaka, Beograd, str. 170.

15. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa, N. (2006). Govorno-jezičke baze podataka. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 38.

16. Punišić, S., Subotić, M., Čabarkapa N. (2006). Značaj govorno-jezičke baze ''Habil'' za razvoj i korekciju verbalne komunikacije. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 37.

17. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2006). Govorno-jezička, emocionalna i bihejvioralna zrelost. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 37.

18. Subotić, М. (2007). System KSAFA – application of KSAFA apparatus. The 1st International Symposium in Bosnia and Herzegovina – Cochlear impant in the Function on hearing, language and speech development, Sarajevo, pp. 60.

19. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Nešić, K., Stokić, M., Miletić, M. (2008): Significance of auditive perception in verbal short-term memory of dysphasic children. Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, ISBN: 978-86-81879-21-4, Abstract book (CD), Bulgaria, Sofia, p49, tp84.

20. Stokić, M., Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Nešić, K., Miletić, M. (2008): Phonemic adiscrimination and articulatiory dysorders of africates and fricatives of dysphasic children due to deficite of auditive perception. Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, ISBN: 978-86-81879-21-4, Abstract book (CD), Bulgaria, Sofia, p63, tp84.

21. Nešić, K., Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Stevović, N., Miletić, M. (2008): Effects of prenatal and perinatal risk factors on auditive perception of dysphasic children. Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, ISBN: 978-86-81879-21-4, Abstract book, (CD), Bulgaria, Sofia, p63, tp 84.  

22. Subotić, М., Punišić, S., Pantelić, S. (2008). Ranking of Serbian Language Phonemes According to Level Of Articulation Pathology In Children Aged 10 And 11, Second Europien Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, ISBN 978-86-81879-21-4 (CD), Bulgaria, Sofia, pp. 35-36.

23. Subotić, M., Punišić, S. (2009). About the Phoneme, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, LAAC, IEFPG, ISBN 978-86-81879-25-2 (CD), Belgrade.

24. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2010). The development of lexical and articulate abbilities with children with dysphasia and with children who have normal speech-language development. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Book of Abstracts (Editors): M. Skanavis, M. Sovilj, Olimpia, Greece, pp. 98.

25. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Delić, A. (2010). Speech-language development and frequency of certain free associations with pre-school children with developmental dysphasia and normal speech-language development. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Book of Abstracts (Editors): M. Skanavis, M. Sovilj, Olimpia, Greece, pp. 99.

26. Radičević, Z., Jeličcić-Dobrijević, Lj., Sovilj, M., Stokić, M., Subotić, M. (2012). Theta dysfunction influence on speech and language processing in α2 and β1 rhythm in children with developmental dysphasia. Symposium of clinical neurophysiology and meeting of neurophysiological assistants with international participation, Ed: Martinovic Z., Publisher: Society for clinical neurophysiology of Serbia and Montenegro, Belgrade, 2-3.11.2012. pp. 53.

27. Stokić, M., Milosavljević, Z., Pečenica, D., Subotić, M. (2012). Cortical networks complexity in EEG theta rhythm during silent reading in children with dyslexia. Clinical Neurophysiology, Vol. 123, Issue 7, pp. e85.

28. Subotić, M., Vojnović, M., Punišić, S., Čabarkapa, N. (2013) Spektralne karakteristike frikativa srpskog jezika, Istraživanja govora, Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Knjiga sažetaka, Filozofski fakultet, Zagreb, Decembar 5-7, str. 84-85.

29. Punišić, S., Subotić, M., Jovičić, S. (2013) Trajanje i intenzitet kao distinktivne karakterisike frikativa i afrikata. Istraživanja govora, Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Knjiga sažetaka, Filozofski fakultet, Zagreb, Decembar 5-7, str. 81-82.

30. Subotić, M., Bilibajkić, R., Fatić, S., Bogavac, I., Punišić, S. (2015). Influence of Recording Conditions on AG501 Calibration, zbornik apstraktata 3. medjunarodne konferencije TAKTONS, Novi Sad.

 

Poglavlјe u knjizi ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja

1. Adamović, T., Sovilj, M., Subotić, M. (2004). Prenatalna memorija i učenje. GOVOR I JEZIK: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika, I, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-07-03, IEFPG, Beograd, 271-281.  

2. Subotić, M., Jovičić, S.T. (2005). Vrste otoakustičkih emisija; poglavlje u knjizi Jovičić S.T., Sovilj M. (ed.): Otoakustička emisija: teorija i praksa; IEFPG&P.A.L.O., ISBN 86-81879-10-3, str. 56-90.

3. Jovičić, S.T., Šarić, Z., Subotić, M. (2005). Metode merenja i obrade signala OAE; poglavlje u knjizi Jovičić S.T., Sovilj M. (ed.): Otoakustička emisija: teorija i praksa; IEFPG&P.A.L.O., ISBN 86-81879-10-3, str. 91-121.

4. Punišić, S., Subotić, M., Čabarkapa, N. (2007). KSAFA sistem u funkciji razvoja govora i jezika kod dece sa razvojnom disfazijom, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik: M. Sovilj, ISBN. 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 306-345.

5. Punišić, S., Pantelić, S., Đoković, S., Subotić, M. (2007). Karakterizacija glasovnih odstupanja - analiza akustičkih obeležja u izgovoru frikativa [š], Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik: M. Sovilj, ISBN. 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 62-83.

6. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2007). Riziko faktori, rana dijagnostika disfazije i audiolingvistički tretman KSAFA sistemom, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik: M. Sovilj, ISBN. 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 127-137.

7. Čabarkapa, N., Sovilj, M., Punišić, S., Subotić, M. (2007). Vrste slobodnih asocijacija kod predškolske dece sa razvojnom disfazijom i njihova povezanost sa uzrastom, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik: M. Sovilj, ISBN. 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 165-179.

8. Adamović, T., Sovilj, M., Jeličić, Lj., Subotić, M. (2007). Primena prenatalne i postnatalne procedure u funkciji rane detekcije i dijagnostike poremecaja verbalne komunikacije, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik: M. Sovilj, ISBN. 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 108-115.

 

Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije nacionalnog značaja

1. Subotić, M. (eds.). (2011). Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, ISBN 978-86-81879-34-4, IEPSP, LAAC, Belgrade. (strana 467).

2. Sovilj, M., Subotić, M. (2013).  SPEECH AND LANGUAGE, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Proceedings, LAAC and IEPSP, 25-26 October, Belgrade, Serbia. ISBN:978-86-81879-44-3, str. 375. ilustr. 24 cm.

3. Jovičić, S.T., Subotić, M., Sovilj, M. (eds). (2013). Verbal communication quality, Interdisciplinary Research, II; CUŽA, Belgrade, ISBN 978-86-81879-46-7, pp. 655.

4. Popov, D., Subotić M., Sovilj, M., Skanavis, M. (eds.) (2014). 4th International Congress on Early Prevention in Chil-dren with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, str. 253.

5. Jeličić, Lj., Stokić, M., Subotić, M. Editors  (2016). Electrophysiological correlates of functional speechlanguage signal processing, ISBN 978-86-89431-15-5., IEPSP, LAAC, Belgrade, 371 pages.

6. Jovičić, S., Šarić, Z., Subotić, M. Editors (2016). Specific applications of information technology and signal processing in speech disorder diagnosis and therapy, ISBN 978–86–89431-14-8, IEPSP, LAAC, Belgrade, 346 pages 

 

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja

1. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Čović, B. (2007). Učestalost slobodnih asocijacija dece sa razvojnom disfazijom, Pedagogija 3, Časopis foruma pedagoga SCG, Beograd, ISSN 0031-3807, str. 453-458.

2. Stokić, M., Milosavljević, Z., Subotić, M. (2011). Specific features of brain connectivity during silent reading in children with developmental dyslexia. Special education and rehabilitation, Vol 10 (3), ISSN 1452-7367, Belgrade, pp. 479-491.                         

3. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Fatić, S. (2014). Riziko faktori kao uzročnici govorno-jezičkih poremećaja, Pedagogija, časopis foruma pedagoga, LXIX, 1, UDK-37, ISSN 0031-3807, Beograd, str. 127-135.

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja 

  1. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Čović B. (2007). Učestalost vrsta slobodnih asocijacija kod dece sa disfazijom i kod dece normalnog govorno-jezičkog razvoja na predškolskom uzrastu. Beogradska defektološka škola 1/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 91-98.

2. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2007). Broj slobodnih asocijacija kod dece predškolskog uzrasta normalnog govorno-jezičkog razvoja i dece sa razvojnom disfazijom, Beogradska defektološka škola 2/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 61-70.

3. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2007). Učestalost vrste slobodnih asocijacija s obzirom na uzrast i govorno-jezički status dece, Beogradska defektološka škola 2/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 99-109.

4. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2007). Razvijenost sintaksičkog sistema kod dece predškolskog uzrasta. Beogradska defektološka škola, 3/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 173 -184.

5. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2007). Uticaj asocijacija reči na saznajni razvoj i vaspitno- obrazovani proces dece predškolskog uzrasta, Beogradska defektološka škola, 3/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 53-62.

6. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Čović, B. (2007). Vreme asociranja kod dece različitog uzrasta normalnog govorno-jezičkog razvoja i dece sa disfazijom, Socijalna misao, ISBN 0354-401 X, Beograd, str. 133-141.

7. Fatić, S., Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2013). Specifičnosti govora i jezika kod dece sa izmenjenim EEG nalazom, Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Vol. 19 (2), br. 56, Beograd, Srbija, str. 245-257.

8. Čabarkapa, N., Fatić, S., Punišić, S., Subotić, M. (2014). Percepcija govora kod dece sa izmenjenim EEG nalazom, Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Vol. 20 (1), br. 58, Beograd, Srbija, str. 107-118.

 

Rad u naučnom časopisu

1. Subotić, M., Pantelić, S. (2002). Akustički korelati percepcije vokala, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, ISSN 0860-1232, ISSN 1428-4960,  VII, Torun, Poljska. str. 49-55.   

2. Subotić, M., Punišić, S., Sovilj, M, Pantelić, S., Đoković, S. (2004). Stabilnost prozodijskih elemenata govornika, Studia Slavica, ISSN 1428-4960, IX, Torun, Poljska, str. 37-45.

3. Punišić, S., Subotić, M., Sovilj, M, Pantelić, S., Đoković, S. (2004). Trajanje vokala u prvoj i drugoj fazi akcentovanog sloga, Studia Slavica,  ISSN 1428-4960, IX, Torun, Poljska, str. 56-61.

4. Sovilj, M., Subotić, M., Punišić, S., Pantelić, S., Đoković, S. (2004). Komparacija prozodijskih vrednosti govora, Studia Slavica, ISSN 1428-4960, IX, Torun, Poljska, str. 48-54.

5. Subotić, M., Punišić, S., Sovilj, M., Pantelić, S., Čabarkapa, N. (2008) Govorno jezička baza HABIL, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 14284960, Torun, Poljska, str. 85-92.

6. Punišić, S., Subotić, M., Čabarkapa, N., Sovilj, M., Pantelić, S. (2008). Analiza strukture jezičkog korpusa govorno jezičke baze HABIL, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 14284960, Torun, Poljska, str. 93-104.

7. Sovilj, M., Đoković, S., Pantelić, S., Subotić, M., Punišić, S. (2008). Razvoj suglasničkih skupova u artikulacionoj bazi srpskog jezika, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 14284960, Torun, Poljska, str. 105-118.

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1. Subotić, M., Pantelić, S. (2000). Uticaj širine frekvencijskog opsega na percepciju vokala kod slušno oštećene dece. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 44. Konferencija, Soko Banja, str. 427-430.

2. Jovičić, S., Subotić, M., Ojdanić, M. (2001). Metode za analizu signala otoakustičke emisije. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 45. Konferencija, Bukovička banja, str. 342-345.

3. Šarić, Z., Jovičić, S., Subotić, M., Ignjatijević, D. (2001). Impulsno izazvana otoakustička emisija. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 45. Konferencija, Bukovička banja, str. 346-349.

4. Subotić, M., Jovičić, S., Šarić, Z., Ignjatijević, D. (2003). Metode akustičke stimulacije otoakustičke emisije. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 47. Konferencija, Herceg Novi, str. 418-421.

5. Pantelić, S., Đoković, S., Subotić, M. (2005). TEOAE dece sa oštećenjem sluha. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 49. Konferencija, Budva, str. 381-384.

6. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa, N. (2005). Pisani diskurs govorno-jezičke baze HABIL. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 49. Konferencija, Budva, str. 385-387.

7. Punišić, S., Pantelić, S., Subotić, M., Đoković, S. (2006). Karakterizacija glasovnih odstupanja u Globalnom artikulacionom testu. ETRAN-Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 50. Konferencija, Beograd, str. 450-453.

8. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Čović, B. (2006). Sintaksička kompleksnost kao pokazatelj govorno-jezičke razvijenosti dece predškolskog uzrasta. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 50. Konferencija, Beograd, str. 458-461.

9. Furundžić, D., Subotić, M., Pantelić, S. (2006). Ocena poremećaja govora na nivou fonema primenom neuronskih mreža, DOGS - Digitalna obrada govora i slike, Zbornik radova, ISBN 86-7892-005-X, Vršac, str. 10-13.

10. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2007). Specifičnosti slobodnih asocijacija dece sa razvojnom disfazijom uzrasta 5 do 7 godina. ETRAN-Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 51. Konferencija, elektronski zbornik, ISBN 978-86-80509-62-4, Herceg Novi.

11. Furundžić, D., Subotić, M., Pantelić, S. (2007). Primena neuronskih mreža u klasifikaciji poremećaja izgovora frikativa. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 51. Konferencija, elektronski zbornik, ISBN 978-86-80509-62-4, Herceg Novi.

12. Vojnović, M., Subotić, M. (2008). Ekvivalentni električni model sonde za merenje otoakustičke emisije. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, VI Konferencija, Zbornik radova, Kelebija, B2.6

13. Subotić, M., Vojinović, M. (2009). Elektroakustički model sonde za otoakustička merenja. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 53. Konferencija, elektronski zbornik,  ISBN 978-86-80509-64-8, Vrnjačka Banja.

14. Vojinović, M. Subotić, M. (2009). Uticaj impedanse zida na prenosnu karakteristiku slušnog kanala. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 53. Konferencija, elektronski zbornik,  ISBN 978-86-80509-64-8, Vrnjačka Banja.

15. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa, N. (2009). Telehealth in the Audiology. XVII Telekomunikacioni forum - TELFOR, Proceedings, ISBN 978-86-7466-375-2, Belgrade, pp. 1077-1080.

16. Subotić, M., Vojnović, M. (2009). Ear canal biological noise. XVII Telecommunications forum - TELFOR, Proceed-ings, ISBN 978-86-7466-375-2, Belgrade, pp. 1073-1076.

17. Vojnović, M. Subotić, M. (2009). Speech communications in noisy environments. XVII Telecommunications forum - TELFOR, Proceedings, ISBN 978-86-7466-375-2, Belgrade, pp. 1065-1068.

18. Subotić, M., Vojnović, M., Punišić, S. (2010). Spektralne karakteristike afrikcije glasa /c/. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 54. Konferencija, elektronski zbornik,  ISBN 978-86-80509-65-5, Donji Milanovac, AK4.3-1-4

19. Vojnović, M., Subotić, M. (2010). Specifičnosti QiuckSIN testa za srpski jezik, XVIII Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, ISBN 978-86-7466-392-9, 23 -25, Beograd, str. 1033-1036.

20. Vojnović, M., Subotić, M. (2010). Odnos signal/šum u QuickSIN testu. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 54. Konferencija, elektronski zbornik,  ISBN 978-86-80509-65-5, Donji Milanovac, AK4.1-1-4

21. Subotić, M., Vojnović, M. (2010). QuickSIN test za srpski jezik. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, VIII Konferencija, Zbornik radova, Iriški Venac, A2.7.1-A2.7.4

22. Vojnović, M., Subotić, M. (2010). Modelovanje izgovora afrikata /c/. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, VIII Konferencija, Zbornik radova, Iriški Venac, A1.5.1-A1.5.4

23. Vojnović, M., Subotić, M. (2011): "QiuckSIN test za decu", XIX Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-1-4577-1498-6, Zbornik radova, str. 1079-1082, Beograd.

24. Subotić, M., Punišić, S., Jovičić, S., Čabarkapa, N. (2012). Uticaj koartikulacije na patološki izgovor. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, IX Konferencija, Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-439-2, Kovačica, str. 52-56.

25. Bilibajkić, R., Šarić, Z., Punišić, S., Subotić, M., Jovičić, S. (2012). Detekcija stridensa u patološkom izgovoru primenom auditornog modela. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, IX Konferencija, Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-439-2, Kovačica, str. 56-60.

26. Punišić, S., Jovičić, S., Subotić, M., Šarić, Z., Bilibajkić, R. (2012). Stridens-spektralna distorzija glasova: auditivna i akustička analiza. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, IX Konferencija, Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-439-2, Kovačica, str. 60-64.

27. Vojnović, M., Subotić, M. (2012): Maskiranje test rečenica u QiuckSIN testu, XX Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, ISBN 978-1-4673-2982-8, Beograd, str. 1240-1243.

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

1. Radičević, V., Sovilj, M., Pantelić, S., Đoković, S., Subotić, M., Đorđević, V. (1997). TV kao govorni model. Jezički razvoj i kultura govora u obrazovanju, Beograd, str. 18.

2. Subotić, M. (2002). KSAFA aparati u okviru KSAFA sistema. Dani defekotologa Jugoslavije, Herceg Novi, zbornik rezimea, str. 105. 

3. Subotić, M., Punišić, S. (2004). KSAFA aparati u specijalnim školama. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 21.

4. Punišić, S., Sovilj, M., Subotić, M., Čabarkapa, N. (2004). Varijabilnost prozodijskih karakteristika srpskog jezika, Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 61.

5. Subotić, M., Punišić, S., Čabarkapa, N. (2006). Govorno-jezičke baze podataka. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 38.

6. Punišić, S., Subotić, M., Čabarkapa, N. (2006). Značaj govorno-jezičke baze ''Habil'' za razvoj i korekciju verbalne komunikacije. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 37.

7. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2006). Govorno-jezička, emocionalna i bihejvioralna zrelost. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 37.

 

Odbranjena doktorska disertacija

Subotić, M. (2013). Uticaj akustičkog i biološkog šuma na kvalitet merenja signala otoakustičke emisije, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

Odbranjen magistarski rad

Subotić, M. (1993). Istraživanje uslova za laserski stimulisano dopiranje Ga-As. Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd.

 

Novi softveri

1. Subotić, M., Šarić, Z., Jovičić, S.T. (2003). Baza pacijenata za potrebe kliničke audiometrije; (urađen u okviru projekta 0239, tehnološka istraživanja, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, 2003), zaštićen patentima P-528/03 i MP-62/03, korisnik: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.

 

Patenti-domaći

1. Jovičić, S.T., Šarić, Z., Subotić, M., Ignjatijević, D. (2003). P-528/03. Sistem i postupak za audiometarijsko testiranje (podnosioc prijave: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Zavod za intelektualnu svojinu. Prihvaćen.

2. Jovičić, S., Šarić, Z., Subotić, M. (2005). MP-2005/0009. Mikrosonda za testiranje sluha na bazi otoakustičke emisije (podnosioc prijave: Intitut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Zavod za intelektualnu svojinu. Prihvaćen.

3. Jovičić, S.T., Šarić, Z., Furundžić, D., Subotić, M. (2007). P-2007/0515, prijavljen 28. decembra 2007; Sistem i postupak za procenu kvaliteta artikulacije (podnosioc prijave: Centar za unapređenje životnih aktivnosti d.o.o.), Zavod za intelektualnu svojinu. Prihvaćen.

4. Subotić, M., Jovičić, S.T., Šarić, Z., Vojnović, M., Sovilj, M. (2010). P-2010/0198, prijavljen 30. aprila 2010; E-medicine sistem i postupak za procenu kvaliteta sluha, (podnosioc prijave: Centar za unapređenje životnih aktivnosti d.o.o.), Zavod za intelektualnu svojinu. Prihvaćen. 

 

Tehnička rešenja  

1. Šarić, Z., Jovičić, S., Sovilj, M., Vojnović, M., Subotić, M., Punišić, S., Pantelić, S. i ostali (2010). Sistem za automatsko dijagnosticiranje patologije govora, Projekat: Sistem za objektivnu procenu kvaliteta artikulacije i njegova primena u korekciji patološkog izgovora, Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (6134B), (dokazi: recenzentski list: prof. dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof. dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, tehničko rešenje).

2. Šarić, Z., Jovičić, S., Sovilj, M., Vojnović, M., Subotić, M., Punišić, S., Pantelić, S. i ostali (2010). Radna stanica za merenje kvaliteta sluha QuickSIN testom, Projekat: E-medicine sistem za kontrolu kvaliteta sluha. Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (13011), (dokazi: - recenzentski list: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, tehničko rešenje).

3. Šarić, Z., Jovičić, S., Sovilj, M., Vojnović, M., Čabarkapa, N., Subotić, M., Punišić, S., Pantelić, S. i ostali (2010). Sistem za proveru sluha putem interneta, Projekat: E-medicine sistem za kontrolu kvaliteta sluha, Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (13011), (dokazi: - recenzentski list: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, tehničko rešenje).

4. Bilibajkić, R., Savić, M., Subotić, M., Šarić, Z., Jovičić,  S., Sovilj, M., Maksimović, S., Punišić, S., Čabarkapa, N., Nenadović, V., Buzganović, I., Pavković, I., Vojnović., M., Đorđević, M. (2012). Tehničko rešenje: "e-vežbe za usvajanje pojmova",  decembar 2012, recezenti: Miomir Mijić, Milan Sečujski, Belgrade.

5. Šarić, Z., Subotić, M., Jovičić, S., Sovilj, M., Čabarkapa, N., Punišić, S., Maksimović, S., Bilibajkić, R., Stokić, M., Đorđević, M., Savić, M., Grozdić, Đ., Buzganović, I. (2012). Tehničko rešenje: "KSAFA-D digitalni selektivni amplifikator", decembar 2012, recezenti: Miomir Mijić, Vlada Delić, Belgrade.

6. Bilibajkić, R., Savić, M., Šarić, Z., Jovičić, S., Sovilj, M., Vojnović, M., Čabarkapa, N., Subotić, M., Punišić, S., Maksimović, S., Stokić, M., Grozdić, Đ., Nenadović, V., Pavković, I. (2012). Tehničko rešenje: "Logopedski Elektronski Karton", decembar 2012, recezenti: Vlada Delić, Dragana Šumarac, Belgrade.

7. Šarić, Z., Subotić, M., Sovilj, M., Vojnović, M., Bilibajkić, R., Grozdić, Đ., Jovičić, S., Maksimović, S., Punišić, S. (2014). Optimizacija prenosne karakteristike digitalnog selektivnog amplifikatora KSAFA-DO i njegova realizacija u okviru operativnog sistema Windows. 2014, recezenti: prof. dr. Miomir Mijić, Elektrotehnički Fakultet Beograd i prof. dr. Dragana Šumarac, Elektrotehnički Fakultet Beograd.

8. Subotić, M., Šarić, Z., Bilibajkić, R., Grozdić, Đ., Subotić, I., Punišić, S., Maksimović, S. (2015). Tehničko rešenje: "Telemedicine sistem za interaktivni distalni audiolingvistički tretman osoba sa poremećajima verbalne komunikacije", decembar 2015, recenzenti: Miomir Mijić, Dragana Šumarac, Beograd.

9. Šarić, Z., Subotić, M., Bilibajkić, R., Grozdić, Đ., Jovičić, S. (2015). "Algoritamski modul za sprečavanje mikrofonije u selektivnom uaditornom amplifikatoru KSAFA-D primenom adaptivnog filtriranja", decembar 2015, recenzenti: Miomir Mijić, Dragana Šumarac, Beograd.

 

Učešće na projektima

2003. Saradnik na projektu: „Primena KSAFA-sistema u specijalnim školama za decu oštećenog sluha”, primenjeni projekat, finansiran od strane Save the Children, rukovodilac projekta dr Mirjana Sovilj. 

2006. Saradnik na projektu: „Kako prepoznati problem u verbalnoj komunikaciji i kako pomoći svome detetu”, primenjeni projekat finansiran od strane Ambasada Holandije i ambasade Nemačke, rukovodilac projekta dr Mirjana Sovilj.

1995-2000 Saradnik na projektu: „Psiholingvistička istraživanja„ rukovodilac projekta prof. dr Svenka Savić, MNTR, projekat 05T24.

2002-2004 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „Istraživanje otoakustičke emisije i razvoj sistema za ranu detekciju oštećenja sluha”, MNTR, projekat IT-0239.

2002-2005 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Multidisciplinarna istraživanja resursa srpskog jezika sa aplikacijama u lingvistici, defektologiji i komunikacijama”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat OI-178.

2005-2007 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „Sistem za objektivnu procenu kvaliteta artikulacije i njegova primena u korekciji patološkog izgovora”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 006134.

2006-2010 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja govorno-jezičkih resursa srpskog jezika”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 148028G.

2011-2014 „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 178027.

2008-2010 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „e - medicine sistem za procenu kvaliteta sluha”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 13011. 

2011-2017 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja:„Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 178027.

2011-2017 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „e - logoped”, rukovodilac projekta dr Zoran Šarić, MNTR, projekat TR-32032.

 

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes